Geri Dön

(6. Fon) B Tipi Likit Fon

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Likit Fonu (6. Fon) Sürekli Bilgilendirme Formu

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 20.11.2015
Fonun Yatırım
Amacı / Stratejisi
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
Portföyde bulunan kıymetlerin ortalama vadesi en fazla
45 gün olacak şekilde, vadesine en fazla 180 gün
olan kıymetlere yatırılmış fondur.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Aylık Raporlar
Karşılaştırma Ölçütü ve Fon Getirisi
Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Şuayyip İLBİLGİ - Başkan ;
Hasan COŞKUNER-Üye
Sezin CANBULAT-Üye
Zübeyde DEMİRYÜREK-Üye
İlknur DOYMAZ-Üye
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet Fon Denetçileri
Alım - Satım Saatleri
Alım - Satım Yerleri
Hakan DERELİ - Denetçi
Celal Levent BAYAR - Denetçi
Fon Müdürü

Hasan COŞKUNER - Müdür
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Adı-Soyadı ve Ticaret Unvanı Sermaye (TL) İştirak Oranı (%)
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (A) 1.075.058.639,56 43,002
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (B) 386.224.784,72 15,449
Diğer Mülhak Vakıflar (B) 3.139.926,50 0,126
Diğer Mazbut Vakıflar (B) 1.453.084,55 0,058
VakıfBank Mem. ve Hizm. Em. ve Sağ. Yard. San. Vakfı (C) 402.552.666,42 16,102
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler (C) 1.536.451,77 0,062
Halka Açık (D) 630.034.446,48 25,201
TOPLAM 2.500.000.000,00 100,00
Portföy Bilgileri
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Likit Fonu