Geri Dön

Duyurular

17.04.2015 e-Ekstre Kampanyası Talihli Listesi
17.04.2015 e-Ekstre Kampanyası Talihli Listesi için tıklayınız
16.04.2015 Tarihli Düzenli Ödeme Kampanyası Talihli Listesi
16.04.2015 Tarihli Düzenli Ödeme Kampanyası Talihli Listesi için tıklayınız
15.04.2015 Tarihli İnternet Bankacılığı Talihli Listesi
15.04.2015 Tarihli İnternet Bankacılığı Talihli Listesi için tıklayınız
14.04.2015 Tarihli Mobil Bankacılık Talihli Listesi
14.04.2015 tarihli mobil bankacılık talihli listesi için tıklayınız
2016 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları
30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince;

Bankamız nezdinde 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2016 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zamanaşımı tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurulmaması halinde kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur. 

Bankamız zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yer alan zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


Zamanaşımına Uğrayacak Değerler Listesi
Müşterilerimize Yönelik Duyuru

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Diğer taraftan, ilgili kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8. maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2015 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

Zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.
BIAŞ Paylarının İşlem Esaslarında 2 Ocak 2015 İtibariyle Uygulanacak Değişiklikler Hk.
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik 2 Ocak 2015 itibariyle uygulanmaya başlanacak değişiklikler ve ilaveler için tıklayınız.

2015 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları
06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 22.maddesi gereğince;

Bankamız nezdinde 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2014 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zamanaşımı tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurulmaması halinde kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Bankamız Zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yer alan zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

www.vakifyatirim.com.tr/ytm/

Bist Pay Piyasasında ve Gip'te Geçerli Olan Fiyat Adımlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

Borsa tarafından Pay Piyasasında ve Gelişen İşletmeler Piyasasında geçerli olan baz fiyat aralıkları ve bu aralıklara göre belirlenen fiyat adımları yeniden belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeler 10.03.2014 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

447 no’lu Genelge için tıklayınız.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Emir Bölme İşleminin Uygulamadan Kaldırılması

04.10.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) 1. Seans Tek Fiyat İşlem Yöntemi Saatlerinde Değişiklik ve Emir Bölme İşlevinin Uygulamadan Kaldırılması 27/09/2013 tarih ve 437 sayılı genelge gereğince uygulamaya alınacaktır.

437 no’lu Genelge için tıklayınız

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve GİP Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hk.

10 Haziran 2013 tarihinden itibaren PAY PİYASASI ve GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI birinci seans saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


  • Açılış seansı emir toplama aşaması –(15 dakika,9.15-9.30)
  • Açılış fiyatlarının belirlenmesi ve açılış işlemleri-(9.30)
  • Piyasa yapıcı ilk kotasyon girişi –(4 dakika,9.30-9.34)
  • Sistem-Otomatik ilk kotasyon atama –(9.34)
  • Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede aşaması –(2 saat 55 dakika,9.35-12.30)
  • Tek fiyat emir toplama aşaması –(2 saat 50 dakika,9.35-12.25)

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında Borsa İstanbul’un yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


BIST GENELGE

İMKB Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Saat Değişikliği
5 Nisan 2013 itibariyle İMKB PAY PİYASASI’nda ve GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI’nda birinci seans açılış emir toplama aşamasının 10 dakika uzatılarak 9.15-9.40 saatleri,
birinci seansın sürekli müzayede bölümünün ise 5 dakika uzatılarak 9.45-12.30 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
 
Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında İMKB’nin yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İMKB YENİ İŞLEM SAATLERİ 421 NOLU GENELGE

İMKB Hisse Senetleri Piyasası Kapanış Seansı Uygulaması

Kapanış Seansı

Kapanış seansı, normal seans sürecinden kalan kotasyon hariç tüm emirlerin de aktarılması suretiyle, belirlenmiş zaman dilimi boyunca yeni emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın sisteme kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır.

Varant ve borsa yatırım fonları ile temerrüt, rüçhan hakkı kuponu işlem sıraları kapanış seansına dahil değildir.

Kapanış Seansı Aşamaları

Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 17:30 – 17:33)

Emir toplama aşaması – (3 dakika, 17:33 – 17:36)

Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 17:36 – 17:38)

Kapanış fiyatından/ tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 17:38 – 17:40)

Emir Aktarım Aşaması (17:30-17:33)

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemleri ile işlem gören menkul kıymetlerde Sistem’de işlem görmeden bekleyen pasif emirlerin kapanış seansında yer almalarının sağlanması amacıyla emir aktarımının yapıldığı ve kapanış seansında geçerli olan fiyat marjlarının hesaplandığı 3 dakikalık süreçtir. Bu süreçte, ilgili tüm menkul kıymetlerde kotasyon emirleri dışındaki bekleyen tüm emirlerin kapanış seansına aktarımı yapılmakta, kapanış seansında geçerli olacak fiyat marjları hesaplanmaktadır.Kapanış seansında bir menkul kıymete girilecek emirlerin fiyatları menkul kıymette gerçekleşen son normal emir işlem fiyatının +/- % 3’ünden daha fazla farklı olamaz.

Sistem tarafından yürütülen emir aktarım süreci boyunca emir girilemez, bekleyen emirler değiştirilemez, bölünemez, iptal edilemez.

Emir Toplama Aşaması (17:33 – 17:36)

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören kıymetlerde bekleyen pasif emirlere ilaveten, kapanış seansında fiyat belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve satış emirlerinin Sistem’e iletildiği ancak emirlerin eşleştirilmediği aşamadır.  

3 dakikalık süre boyunca kapanış seansı için emir toplanmakta, iletilmiş emirler mevcut kurallar dahilinde değiştirilebilmekte, bölünebilmekte ya da iptal edilebilmektedir.

Bu süreçte Kapanış Fiyatlı Emirler (KAFE) de Sistem’e iletilebilmektedir. KAFE emirleri, belirlenen kapanış fiyatından işlem görmek üzere Sisteme fiyatsız, sadece miktar bilgisi girilerek gönderilen maksimum lot miktarı sınırlarına uygun alış ya da satış emirleridir. İşlem görmeyen KAFE’ler kapanış seansı işlemleri aşamasında iptal edilir ve kapanış fiyatından işlemler aşamasına aktarılmazlar.

Kapanış Fiyatı Belirleme ve Kapanış Seansı İşlemleri Aşaması (17:36 – 17:38)

Bu aşamada, kapanış seansında emir toplanmış olan işlem sıralarında kapanış fiyatı belirlenmekte ve sonrasında belirlenen kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Sürekli müzayededen aktarılmış emirler ile kapanış seansının emir toplama sürecinde Sistem’e iletilmiş fiyatlı emirler ve KAFE emirleri, belirlenen kapanış seansı fiyatından eşleştirilmektedir. Belirlenen kapanış seansı fiyatı, ilgili işlem sırasının kapanış fiyatıdır.

Bu aşamada yeni emir girişi yapılamamakta, bekleyen emirler değiştirilememekte, bölünememekte, iptal edilememektedir. 

Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması (17:38 – 17:40)

2 dakika sürmekte olan bu aşamada, sadece kapanış seansında işlem görmüş olan kıymetlere emir girilebilmektedir. Sistem’e girilebilecek yeni alış ve satış emirleri sadece belirlenmiş kapanış fiyatından olabilmekte ve aynı fiyattaki bir pasif emir ile karşılaşması halinde öncelik sırasına göre işleme dönüşmekte, işlem görmemesi halinde öncelik kuralları çerçevesinde pasif emir olarak beklemektedir.   Bu aşamada girilen emirler bölünemez, fiyatları değiştirilemez, ancak miktarları artırılıp azaltılabilir veya iptal edilebilir.

Kapanış seansı; kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemlere ilişkin uygulama esasları hakkında İMKB’ nin yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İMKB KAPANIŞ SEANSI 394 NOLU GENELGE

Tek Kullanımlık Şifre Zorunlu Oldu !

1 Ocak 2010 tarihi itibarı ile İnternet Bankacılığı girişlerinde tek kullanımlık şifre zorunlu oldu!

BDDK Tebliği gereği tüm bankaların İnternet Bankacılığı girişlerinde 1 Ocak 2010 tarihi itibari ile tek kullanımlık şifre zorunlu hale geldi. Yeni düzenleme ile bu tarihten itibaren İnternet Şubesi girişlerinde tek kullanımlık şifre girilmesi istenmektedir..

Müşterilerimizin İnternet Bankacılığı'nda işlemlerine kesintisiz olarak devam edebilmeleri için bankamızın tek kullanımlık şifre ürünleri olan Cep Şifre, Anahtar Şifre (VakıfAnahtar) veya SMS Şifre (VakıfSMS) kullanmaları gerekmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği'nin "İnternet Bankacılığına Girişlerde Tek Kullanımlık Şifre Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu" için tıklayın.

Tek kullanımlık şifre ile ilgili sık sorulan sorulara ulaşmak için tıklayın.

Cep Şifre, Anahtar Şifre ve SMS Şifre kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Cep Şifre:

İnternet Bankacılığı'nda

Güvenlik -->Güvenlik Araçları --> Cep Şifre Başvuru/Yükleme

Güvenlik --> Güvenlik Araçları --> Cep Şifre Aktivasyon

Anahtar Şifre (VakıfAnahtar):

İnternet Bankacılığın'da

Güvenlik -->Güvenlik Araçları --> Sipariş

Güvenlik --> Güvenlik Araçları --> Kullanıma Açma

0850 222 0 724 Telefon Bankacılığı'de

Anahtar Şifre (VakıfAnahtar) siparişi verebilir,

Kargonuz size ulaştıktan sonra Güvenlik --> Güvenlik Araçları --> Kullanıma Açma menüsü ile veya 0850 222 0 724'ü arayarak kullanıma açabilirsiniz.

SMS Şifre (Vakıf SMS) :

İnternet Bankacılığı'nda

Güvenlik --> Güvenlik Ayarları -->Giriş-İşlem Güvenliği menüsü ile SMS Şifre (VakıfSMS) kullanımına geçebilirsiniz.

0850 222 0 724 Telefon Bankacılığı'den SMS Şifre (VakıfSMS) kullanımına geçebilirsiniz.

Bankamızda kayıtlı cep telefon numaranızı güncellemek için herhangi bir VakıfBank Şubesine başvurabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı'na girişlerde sorun yaşamanız durumunda 0850 222 0 724 Telefon Bankacılığı'i arayabilirsiniz.

Yurtdışında ikamet ediyor ve Türkiye'deki GSM operatörlerine ait bir cep telefonu hattınız yok ise, İnternet Bankacılığı veya 0850 222 0 724 Telefon Bankacılığı aracılığı ile Anahtar Şifre (VakıfAnahtar) siparişi verebilirsiniz.

* 14.09.2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin BDDK Tebliğini" ifade etmektedir.

** Cihaz bedeli 19 TL'dir. Cihaz bedeli dışında bir ücret talep edilmemektedir.

GSM Numara Taşınabilirliği Hakkında

GSM Numara Taşınabilirliği Kapsamında Operatörünü Değiştiren Müşterilerimizin Dikkatine

Lütfen Otomatik Ödeme Talimatınızı Yenilemeyi Unutmayınız!

9 Kasım 2008 tarihi itibariyle GSM operatörleri arasında, telefon numarası değişmeden, numara taşınabilirliği uygulaması başlamıştır.

Bu kapsamda GSM operatörünüzü değiştirdiyseniz, faturalı hatlarınız için yeni operatörünüzde oluşacak faturalarınıza yönelik, yeni bir otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekmektedir.

Yeni otomatik ödeme talimatı için:

Eski operatörünüzde kalan borucunuzu ödemeniz,

Eski otomatik ödeme talimatınızı iptal ettirmeniz,

Otomatik ödeme talimatınızı yeni operatörünüze göre güncellemeniz gerekmektedir.

Otomatik ödeme talimatlarınızdaki değişim taleplerinizi, VakıfBank İnternet Şubesi ve 0850 222 0 724
 VakıfBank Telefon Bankacılığı
aracılığıyla ya da size en yakın şubemize başvurarak iletebilirsiniz.

Sahte E-Posta Hakkında

Değerli Müşterimiz,

VakıfBank hiçbir şekilde müşterilerinden e-posta yolu ile bilgi istememekte, bu yolla başvuru, şifre değişimi yaptırmamaktadır. Sizden bilgi veya şifre girmenizi isteyen veya bir linke yönlendiren e-postalardaki linkleri kesinlikle tıklamayınız. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda hemen 0850 222 0 724’ü arayınız.

İnternet Bankacılığı işlemlerinde güvenliğiniz için aşağıdaki konulara dikkat ediniz.

VakıfBank İnternet Şubesine yalnızca tarayıcınızın adres çubuğuna, www.vakifbank.com.tr adresini yazarak giriniz. e-posta yolu ile gönderilmiş olan metinlerdeki linkleri kullanarak İnternet Şubemize erişmeye çalışmayınız.

İşlemlerinizi gerçekleştirirken, işlem yapılan sayfada sizi şüpheye düşüren bir görünüm veya ifade varsa, hiçbir işlem yapmadan Bankamız ile iletişime geçiniz.

Bilgisayarınızda kullandığınız anti-virüs yazılımlarını düzenli olarak güncelleyiniz.

İnternet Bankacılığını kullanırken karmaşık şifreler kullanınız.

Şifrelerinizin ve bilgisayarınızın güvenliği ile ilgili detaylı bilgi için VakıfBank İnternet Şubesi girişindeki “Güvenlik Uyarıları” bölümünü okuyunuz.

Saygılarımızla,

VakıfBank

VakıfBank'tan e-Vadeli

VakıfBank'tan avantajlı faiz oranlarıyla e-vadeli


İNTERNET BANKACILIĞINA ÖZEL VADELİ MEVDUAT HESABI : e-vadeli

1 günden 365 güne kadar, günün her saati, şubeye gitmeden,İnternet bankacılığın'da rekabetçi faiz oranları ile e-vadeli mevduat hesabınızı açabilir, mevduatınıza daha fazla getiri sağlayabilir, yüksek faiz oranlarıyla karlı çıkabilirsiniz. e-vadeli hesap açmak için İnternet bankacılığın'da "Hesaplarım" menüsünden "e-vadeli Hesap Açma" alt menüsünü tıklayınız.

İNTERNET VADELİ HESABININ (e-vadeli) AVANTAJLARI

Günün her saati, şubeye gitmeden, Avantajlı Mevduat Faiz Oranları ile e-vadeli hesap açabilirsiniz.

e-vadeli hesabınız varsa, Vakıfbank’ta hesap işletim ücreti ödemezsiniz.

Vade sonunda yenilenen e-vadeli hesabınız, cari faiz oranları ile değil, yine o anki Avantajlı e-vadeli faiz oranları ile bağlanacaktır.

Hesabınıza bağlı en az bir Otomatik Ödeme Talimatı bulunması halinde (Düzenli Ödeme Talimatı), vadesi 30-365 gün arasında olan, e-vadeli mevduatınız internet şubemize özel ek faiz oranları ile yenilenecektir.

Hesabınızdan vade sonu gelmeden de para çekebilir * ya da hesabınızı tümden kapatabilirsiniz. Kalan paranızın vadesi bozulmaz ve kalan miktara hesap açılış faizini almaya devam edersiniz.

Vade sonunda (temdit günü), e-vadeli hesaplarınıza, şubeye gitmeden para yatırabilirsiniz. İş günlerinde saat 14:00’e kadar yapılan para yatırma işlemlerinde hesabınızın valörü aynı gün, saat 14:00’dan sonra veya tatil günlerinde yapılan para yatırma işlemlerinde hesabınızın valörü bir sonraki işgünü olacaktır.

e-vadeli hesabınız, hangi vade ile açılmışsa, aynı vade ile otomatik olarak temdit olur.

e-vadeli hesabınızın bağlı olacağı şubeyi, kendiniz seçebilirsiniz.

1.000 TL, 1.000 USD VE 1.000 EURO ve üzeri miktarlarda,VakıfBank güncel faiz oranlarının 1 puan fazlasına kadar e-vadeli hesap açabilirsiniz.

e-vadeli hesabınızın vadesini 1 Günden 365 güne kadar kendiniz belirleyebilir, esnek vade seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Saat 14.00’e kadar açılan hesabınıza aynı günden geçerli olmak üzere faiz işletilecek yani hesabınız valörsüz açılacaktır. ( Tatil günleri hariç)

Hesap açarken yapacağınız tercihe göre dilerseniz, e-vadeli Hesabınızdan elde edeceğiniz faiziniz, dönem sonunda vadesiz hesabınıza aktarılabilir. Ya da dönem sonunda elde edeceğiniz faiz ile beraber hesabınız temdit olabilir.

365 Gün vadeli, 25.000 ve üzeri açacağınız ilk e-vadeli Hesabınızın vadesi boyunca, hesabınızın 3 katına kadar, Hazine İhalelerine hiçbir komisyon ödemeden katılma imkanına kavuşacaksınız.

Açıklanan faiz oranları brüt faizdir.

AVANTAJLAR BİTMEDİ!!!!

İnternet bağlantınız olmadığında da 0850 222 0 724 AloŞubem’den arayıp 4 No’lu menüyü tuşlayarak, e-vadeli hesap açabilirsiniz.

Bütün bu avantajlardan yararlanabilmek için WebŞubem müşterisi olmanız gerekmektedir. Eğer WebŞubem müşterimiz değilseniz en yakın VakıfBank Şubesi'ne başvurarak, fırsatlardan yararlanıp ayrıcalığınızın keyfini yaşayın...

e-vadeli Faiz Oranlarını Görmek İçin Tıklayınız.

* Vadeli Hesaplardan vadesinden önce çekilen miktara vadesiz hesaplara uygulanan faiz oranları uygulanır.

VakıfBank Depremzedelerin Kredilerini Yeniden Yapılandırıyor

VakıfBank, Van ve çevresinde meydana gelen depremden zarar gören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin kredilerini, ilave faiz almadan, 3 ay erteleme ve 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı sağlıyor.


VakıfBank, 23 Ekim 2011, Pazar günü Van ve çevresinde meydana gelen deprem felaketinde zarar gören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin kredilerini yeniden yapılandırıyor. Bankadan yapılan açıklamada, “Van Merkez ve İpekyolu şubelerinden kredi kullanan bireysel ve ticari kredi müşterilerimizin kredileri, mağdur oldukları doğal felaket şartları içerisinde ödenebilir hale getirilmesi amacıyla yeniden yapılandırılmaktadır. Buna göre, ticari ve bireysel krediler 3 ay ödemesiz dönem olmak üzere, mevcut kredilerin kapatma bakiyesi üzerinden ve gecikme faizi uygulanmaksızın azami 60 ay vadeyle yeniden yapılandırılmaktadır” ifadeleri yer aldı.


Açıklamada, Van ve çevresinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerini yerine getirebilmeleri için VakıfBank şubeleri ve ATM cihazlarının kesintisiz olarak hizmet verdiği ve bankacılık işlemlerinde vatandaşlarımıza her türlü kolaylığın sağlandığı belirtildi.


Van ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı ve bağış hesaplarının açıldığının altı çizilen açıklamada, “VakıfBank ailesi olarak, Van ve çevresinde yaşanan deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

İMKB’de Cari Fiyatlardaki Emir Düzeltmelerinde Ücret Farklılaştırılması

Pay Piyasası ve GİP’te Cari Fiyat Seviyesindeki Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltmalara İlişkin Ücretlerin Farklılaştırılması Hk.

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamaları cari (en iyi alış veya satış) fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında yüz binde 1, cari fiyat kademelerinden farklı fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında ise milyonda 2,5 oranında ücretlendirilmektedir.
Borsamız Yönetim Kurulu’nun 07/06/2012 tarihli 1482 sayılı toplantısında alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05/11/2012 tarihli ve 37/1192 sayılı toplantısında onaylanan kararlar doğrultusunda, cari fiyat kademesinde yer alan emirlerde emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamalarına üç aşamalı ücretlendirme modeli getirilmiştir.
Yeni ücret düzenlemesi,Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 03/12/2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.

İMKB tarafından yayınlanan Emir İptal Düzenlemesi ile ilgili 409 sayılı Genelge için tıklayınız

VakıfBank Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’nu Satışa Çıkarıyor.

B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (11.FON)

Portföyünün en az %51'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan yatırım fonudur.
Fonun Yatırım Stratejisi Nedir?
Fon portföyünün en az %51'inin devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılması ve portföyün aylık ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde oluşturulması planlanmıştır. Fon portföyü aylık ağırlıklı ortalama vadesinin en fazla 90 gün olarak sınırlandırılması ile faizlerdeki ani yükseliş karşısında geri fiyat uygulamasının fon birim pay fiyatlarında oluşturabileceği riskli durumun en aza indirmesi ve yatırımcıya istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflenmektedir.
Hangi Tip Yatırımcılar İçin Uygundur?
Fona giriş ve çıkışların günlük yapılabiliyor olması nedeniyle; hem likit kalmak hem de Kamu ve Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız için uygundur.
Alım - Saatleri Nasıldır?
Saat 18.00'den önce verilen alım ve satım talimatları o gün için belirlenen fiyattan gerçekleşir. Saat 18.00'den sonra ve tatil günlerinde verilen alış talimatları bir sonraki iş günü için belirlenen fiyattan, satım talimatları ise o günkü fiyattan gerçekleşir ve hesaba yatırılır.
Bu Fonda Vergilendirme Nasıldır?
Katılma Belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelir üzerinden ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre %10 stopaj kesilir.
Nasıl ve Nereden Alınır?
100 pay ve katları şeklinde, tüm VakıfBank Şubeleri'nden, Yatırım Merkezlerinden, İnternet Bankacılığı ve 0850 222 0
724 Telefon Bankacılığın'dan, VakıfBank ATM'lerinden alabilirsiniz.

Sirküler için tıklayınız.

İzahname için tıklayınız

İnternet Bankacılığı’nda Tek Kullanımlık Şifre İçin Yeni Bir Seçenek: Cep Şifre

Cep Şifre

Cep Şifre Nedir?

Cep Şifre, VakıfBank’ın müşterilerine sunduğu tek kullanımlık şifre seçeneklerinden biridir. Cep telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden tek kullanımlık şifre üretmenizi sağlar. Şifre üretmek ücretsizdir.

Cep Şifre Uygulaması Nasıl Yüklenir?

İnternet Bankacılığın’da Güvenlik | Güvenlik Araçları | Cep Şifre Başvuru / Yükleme sayfasında belirtilen adımları takip ederek Cep Şifre uygulamasını telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Cep Şifre Uygulaması Nasıl Aktive Edilir?

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra İnternet Bankacılığın’da Güvenlik | Güvenlik Araçları | Cep Şifre Aktivasyon sayfasında belirtilen adımları takip ederek Cep Şifre uygulamasını aktive edebilirsiniz. Aktivasyon işlemi için İnternet Bankacılığı ekranında görünen Cep Şifre seri numaranızı ve aktivasyon kodlarınızı cep telefonunuzdaki Aktivasyon menüsüne sırasıyla girmeniz ve daha sonra telefonunuzdaki yönlendirmeleri takip ederek 6 haneli PİN kodunuzu belirlemeniz gerekmektedir. Bu PİN kodu Cep Şifreyi her kullanmak istediğinizde size sorulacaktır. PİN kodunuzu belirledikten sonra ekrana gelen ilk şifreyi İnternet Bankacılığın’a yazmanız istenecektir. Aktivasyon işleminiz tamamlandığında İnternet Bankacılığın’a giriş ve tek kullanımlık şifre gerektiren tüm işlemleri Cep Şifre ile yapmanız gerekecektir. Cep Şifre yükleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirir ancak herhangi bir sebepten ötürü aktivasyon işlemini tamamlamamış iseniz aktivasyon işleminizi daha sonra da yapabilirsiniz.

Cep Şifre Nasıl Kullanılır?

Cep Şifreyi her kullanışınızda, uygulamayı çalıştırabilmek için yükleme sırasında belirlediğiniz Cep Şifre PİN kodunu girmeniz gerekmektedir. Cep Şifre uygulamasında “Şifre Üret” seçeneğini seçtiğinizde sizden 6 haneli PİN kodunuzu girmeniz istenecektir. PİN kodunuzu başarıyla girdikten sonra üretilen 6 haneli tek kullanımlık şifreniz, 30 saniye boyunca cep telefonunuzun ekranında gösterilecektir.

Cep Şifre İşlem İmzalama Nedir?

Cep Şifre kullanımdayken, belirleyeceğiniz alt limit üstündeki para transfer işlemleriniz ( Havale / EFT ) için işlem imzalamayı İnternet Bankacılığın’da Güvenlik | Güvenlik Araçları | Cep Şifre İşlem İmzalama adımı ile aktive edebilirsiniz. İşlem tutarını ve İnternet Bankacılığın’da gösterilen işlem kodunu Cep Şifre uygulamasındaki İmzala menüsüne girerek başka bir işlemde kullanılması mümkün olmayan işleminize özel tek kullanımlık şifrenizi üretebilirsiniz.

Cep Şifre Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Cep Şifre, açılış şifresi (PİN) korumalıdır. PİN ile çalışır ve bu şifre olmadan sizden başka kimse şifre üretemez. Ürettiği 6 haneli şifreler tek kullanımlıktır. Cep Şifre PİN kodunu 3. şahısların tahmin edemeyeceği şekilde belirlemek, korumak ve Cep Şifreyi müşteri haricindeki bir kimsenin kullanmaması müşterinin sorumluluğundadır.
PİN kodu, şifre ve parolalar Bankamız çalışanları dâhil hiç kimseyle paylaşılmamalı ve yazılı olarak saklanmamalıdır.
Cep Şifre uygulaması çalıştırılırken PİN kodu 5 kez hatalı girilirse, uygulama kilitlenir ve çalışmaz. PİN kodu kilitlendiğinde ya da unutulduğunda İnternet Şubesi giriş sayfamızda bulunan Şifre Al uygulaması kullanılarak aktivasyon yapılması gerekmektedir.
İnternet Bankacılığın’da Cep Şifrenizi üst üste hatalı girmeniz durumunda İnternet Bankacılığı erişiminiz bloke olur. Bu durumda Şifre Al ile veya 0850 222 0 724 Telefon Bankacılığın’dan blokenizi açabilir ve işlemlerinize devam edebilirsiniz.
Üst üste çok sayıda Cep Şifre üretip hiçbirini kullanmamanız durumunda Cep Şifreniz uyumunu kaybeder. Bu durumda 0850 222 0 724 Telefon Bankacılığın’ı arayarak Cep Şifre için uyum işlemi yapabilirsiniz.
Cep Şifreyi cep telefonunuza yükledikten sonra; telefonunuzun kaybedilmesi, çalınması veya 3. şahısların eline geçmesi ihtimaline karşı güvenliğiniz için hemen 0850 222 0 724 Telefon Bankacılığın’ı arayarak gerekli güvenlik önlemlerini aldırmanız gerekmektedir.

1. Uygulamayı nereden indirebilirim?

iPhone kullanıyorsanız uygulamayı Apple Market’ten, Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız Android Market'ten indirebilirsiniz. Diğer telefon modelleri için Cep Şifre uygulamasını WebŞubem’de Güvenlik | Güvenlik Araçları | Cep Şifre Başvuru / Yükleme sayfasındaki “Cep telefonuma SMS ile gönderilecek linke tıklayarak Cep Şifre yüklemek istiyorum.” yükleme şeklini seçerek uygulama linkini SMS olarak alabilirsiniz. SMS’in 3 dakika içerisinde telefonunuza gelmemesi durumunda “Yeni SMS Gönder” tuşunu tıklayarak tekrar SMS gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Gelen link ile Cep Şifre uygulamasını yüklerken sorun yaşıyorsanız;


Bankamız sisteminde cep telefon numaranızın kayıtlı olup olmadığını,


Cep telefonunuzun WAP ayarlarının yapılmış olduğunu,


Cep telefonunuzun Java uygulamalarını desteklediğini ve telefonunuzda Java güncel yazılımının yüklü olduğunu
kontrol ediniz. WAP ayarları için detaylı bilgiyi operatörünüz ile irtibata geçerek alabilirsiniz.

2. Blackberry marka telefonum var. Uygulama linkini içeren SMS gelmiyor?

Blackberry cihazlarda SMS linki mesajını telefonunuzun metin mesaj kutusundan değil, mesajlar klasöründen kontrol edebilirsiniz.

3. Cep Şifre linki cep telefonuma gelmiyor. Ne yapmalıyım?

Sistemimizde kayıtlı cep telefonu numaranızın güncel olduğundan emin olunuz. Numaranız doğru ise telefonunuzun wap push mesaj alımını desteklediğini, mesaj kutunuzun dolu olup olmadığını ve kapsama alanı içinde olup olmadığınızı kontrol ediniz. Gerekirse operatörünüze başvurunuz.

4. Cep Şifreyi destekleyen telefon modelleri nelerdir?

Cep Şifre'yi cep telefonunuza yükleyebilmek için telefonunuzun Java uygulamalarını desteklemesi ve güncel yazılımının yüklü olması veya iOS ya da Android işletim sistemine sahip bir telefona sahip olmanız gerekmektedir. Destekleyen telefon modellerini görmek için tıklayınız.

5. Telefon değişikliği durumunda ne yapılması gerekir?

Telefon değişikliği durumunda Cep Şifre uygulamasını yeniden aktifleştirmek gerekmektedir. Yeni telefonunuz Cep Şifre'yi desteklemiyorsa İnternet Bankacılığın'a girebilmek için Cep Şifre'yi kullanıma kapatmanız gerekmektedir. Bu işlemi 0850 222 0724 Telefon Bankacılığın'dan gerçekleştirebilirsiniz.

6. Operatör veya Sim Kart değişikliği durumunda ne yapılması gerekir?

Uygulama operatör bağımsız olarak çalışmakta olup operatör ya da sim kart değiştirilmesi uygulamanın çalışmasını etkilemeyecektir.

7. Cep Şifre uygulamasını yüklemek ve şifre üretmek ücretli midir?

Cep Şifre uygulamasını telefona indirmek ve cep şifre üretmek ücretsizdir. Sadece, telefona yükleme işleminde bazı marka telefonların bazı modellerinde Uygulama Yöneticisi içindeki ayarlarda çevirim içi sertifika kontrolü açık olduğunda uygulamanın içerisindeki sertifikayı doğrulamak için telefon, uygulamadan bağımsız olarak başka adrese gitmekte olup bu nedenle ücret yansıyabilmektedir. Sorunun çözümü için cep telefonunuzun “çevrim içi sertifika kontrolü:Kapalı” olduğu kontrol edilmelidir. Belirtilen ayarların yapılması durumunda Cep Şifre uygulaması ücretsiz olarak yüklenebilir.

8. Cep Şifre uygulamasını tamamen devre dışı bırakmak için ne yapmalıyım?

Cep Şifre uygulamasını tamamen devre dışı bırakmak için ise 0850 222 0724 Telefon Bankacılığın'ı arayabilirsiniz. Kullanıma kapatılan Cep Şifre'yi yeniden aktive etmek için İnternet Bankacılığı Güvenlik | Güvenlik Araçları | Cep Şifre Başvuru / Yükleme adımını kullanabilirsiniz.

9. Cep Şifreyi geçici olarak kullanmak istemiyorsam ne yapmalıyım?

Herhangi bir sebepten dolayı Cep Şifre'yi geçici olarak kullanıma kapatmak için İnternet Bankacılığın'dan Güvenlik | Güvenlik Ayarları | Giriş-İşlem Güvenliği adımından diğer tek kullanım şifre ürünlerine geçiş yapabilir veya 0850 222 0724 Telefon Bankacılığın'dan da tek kullanım şifre tercihinizi değiştirebilirsiniz.

OnlineBorsaWebFX+

OnlineBorsa nedir?


WebFX+, eşanlı piyasa bilgilerini doğrudan izleyebileceğiniz Java tabanlı bir uygulamadır. WebFX+’da İMKB endekslerini ve İMKB’de işlem gören hisse senetlerini, VOB, Serbest Piyasa ve uluslararası pariteleri, İMKB haberleri ve Foreks Haber Merkezi haberlerini sayfanızı tazelemeye (refresh) gerek olmaksızın,gün boyu izleyebilirsiniz. WebFX+’ı izlemek için ek bir yazılıma ya da browserınızda bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.
VakıfBank müşterileri OnlineBorsaWebFX+ uygulamasından ücretsiz yararlanabilir.
www.vakifbank.com.tr adresinden WebŞubem’e giriş yapınız.Hisse Senetlerim sekmesi altında Online Borsa menüsünün içerisinden "Giriş yapmak için tıklayınız” linkini tıkladığınızda uygulama açılacaktır.
Uygulamada İMKB düzey1 verilerini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
Hisse Düzey 1 lisansı ile ”OnlineBorsaWEBFX+” ekranlarında;
Kendi portföy sayfanızı hazırlayabilir, sayfaları isteğinize göre şekillendirebilir ve renklendirebilirsiniz. Dilediğiniz zaman dilediğiniz bilgisayardan kaydettiğiniz sayfalara ulaşabilirsiniz.
 
Hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatlarını,

Açılış fiyatını,
En iyi alış/satış fiyatını,
En düşük/en yüksek fiyatını,
Tavan/taban fiyatını,
Son işlem fiyatını,
Seanslık ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatını,
Seanslık,yüzdesel ve net değişimlerini,
İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri Bilgileri
Teknik analiz grafiklerini İzleyebilirsiniz.
 
Hisse senedi verilerine ek olarak, OnlineBorsa Ekranı üzerinden,

Yurtdışı spot pariteleri,
Serbest piyasa döviz bilgileri,
Tahvil ve Bono özet bilgileri,
VOB verileri(15’ gecikmeli)
Para piyasaları bilgileri,
Şirket bilanço ve haber bilgileri,
Foreks Haberleri
İMKB şirket haberlerini takip edebilirsiniz.

Yatırım ürünlerine hızlı ve kolay ulaşmanız için VakıfBank Yatırım Merkezleri hizmetinizde

Yatırım Merkezleri


Siz de geleceğiniz için yatırım planları yapıyor, yatırım ürünlerine hızlı kolay ve etkin ulaşmak istiyorsanız uzmanlaşmış personelimiz ile Yatırım Merkezlerimiz sizin yanınızda,
Yatırım Merkezlerimiz sizin için;
Organize piyasalarda işlem gören veya tezgahüstü olarak alım satıma konu olan her türlü Yatırım Ürünlerinin (para ve sermaye piyasası araçları, türev ve yapılandırılmış ürünler, kıymetli madenler, yatırım fonları vb.) TL veya döviz bazında, yurtiçi veya yurtdışı piyasa ve borsalarda alım satımına uzmanlaşmış kadrosuyla aracılık yapar.

Yatırım Merkezleri Ürün Konsepti


Hisse Senedi, VOB, Hazine Bonosu/Devlet Tahvili, Eurobond, Yatırım Fonları, Altın, Döviz, Yapılandırılmış Ürünler.

Yatırım Merkezlerimiz

TELEFON FAKS ADRES E-POSTA
Ankara Yatırım Merkezi 0312
455-88-88
0312
455-88-58
Tunus Cad. No:60 Kat:1 Kavaklıdere/Ankara ankarayatirim(at)vakifbank(nokta)com(nokta)tr
İstanbul Yatırım Merkezi 0212
398-24-44
0212
398-24-59
Eski Büyükdere Cad. No:197 
Kağıthane/İstanbul
istanbulyatirim(at)vakifbank(nokta)com(nokta)tr
İzmir
Yatırım Merkezi
0232
488-04-44
0232
488-04-89
Mimar Kemalettin Cad. No:5
Gümrük-Konak/İzmir
izmiryatirim(at)vakifbank(nokta)com(nokta)tr

Yatırım Merkezleri genel e-posta adresi: yatirimmerkezleri(at)vakifbank.com.tr

Tüm bankalardaki hesap numaraları IBAN’a dönüşüyor !

T.C. Merkez Bankası Tebliği gereği, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kullanımı, 1 Ocak 2010 tarihi itibari ile zorunlu oldu. Bu tarihten başlayarak EFT işlemlerinde IBAN kullanılmaya başlanmıştır.

IBAN’ınızı ve konuyla ilgili detaylı bilgileri şubenizden, 0850 222 0 724 Telefon Bankacılığın'dan ve İnternet Bankacılığın'dan öğrenebilirsiniz.

VakıfBank Bankomat Hesabınıza ait IBAN ı öğrenmek için tıklayınız.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye T.C. Merkez Bankası IBAN Sayfasından ulaşabilirsiniz. www.tcmb.gov.tr/iban