Geri Dön

Duyurular

2016 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları
30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince;

Bankamız nezdinde 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2016 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zamanaşımı tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurulmaması halinde kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur. 

Bankamız zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yer alan zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


Zamanaşımına Uğrayacak Değerler Listesi
Müşterilerimize Yönelik Duyuru

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Diğer taraftan, ilgili kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8. maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2015 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

Zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.
BIAŞ Paylarının İşlem Esaslarında 2 Ocak 2015 İtibariyle Uygulanacak Değişiklikler Hk.
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik 2 Ocak 2015 itibariyle uygulanmaya başlanacak değişiklikler ve ilaveler için tıklayınız.

2015 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları
06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 22.maddesi gereğince;

Bankamız nezdinde 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2014 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zamanaşımı tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurulmaması halinde kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Bankamız Zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yer alan zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

www.vakifyatirim.com.tr/ytm/

Bist Pay Piyasasında ve Gip'te Geçerli Olan Fiyat Adımlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

Borsa tarafından Pay Piyasasında ve Gelişen İşletmeler Piyasasında geçerli olan baz fiyat aralıkları ve bu aralıklara göre belirlenen fiyat adımları yeniden belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeler 10.03.2014 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

447 no’lu Genelge için tıklayınız.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Emir Bölme İşleminin Uygulamadan Kaldırılması

04.10.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) 1. Seans Tek Fiyat İşlem Yöntemi Saatlerinde Değişiklik ve Emir Bölme İşlevinin Uygulamadan Kaldırılması 27/09/2013 tarih ve 437 sayılı genelge gereğince uygulamaya alınacaktır.

437 no’lu Genelge için tıklayınız

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve GİP Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hk.

10 Haziran 2013 tarihinden itibaren PAY PİYASASI ve GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI birinci seans saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


  • Açılış seansı emir toplama aşaması –(15 dakika,9.15-9.30)
  • Açılış fiyatlarının belirlenmesi ve açılış işlemleri-(9.30)
  • Piyasa yapıcı ilk kotasyon girişi –(4 dakika,9.30-9.34)
  • Sistem-Otomatik ilk kotasyon atama –(9.34)
  • Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede aşaması –(2 saat 55 dakika,9.35-12.30)
  • Tek fiyat emir toplama aşaması –(2 saat 50 dakika,9.35-12.25)

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında Borsa İstanbul’un yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


BIST GENELGE

İMKB Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Saat Değişikliği
5 Nisan 2013 itibariyle İMKB PAY PİYASASI’nda ve GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI’nda birinci seans açılış emir toplama aşamasının 10 dakika uzatılarak 9.15-9.40 saatleri,
birinci seansın sürekli müzayede bölümünün ise 5 dakika uzatılarak 9.45-12.30 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
 
Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında İMKB’nin yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İMKB YENİ İŞLEM SAATLERİ 421 NOLU GENELGE

İMKB Hisse Senetleri Piyasası Kapanış Seansı Uygulaması

Kapanış Seansı

Kapanış seansı, normal seans sürecinden kalan kotasyon hariç tüm emirlerin de aktarılması suretiyle, belirlenmiş zaman dilimi boyunca yeni emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın sisteme kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır.

Varant ve borsa yatırım fonları ile temerrüt, rüçhan hakkı kuponu işlem sıraları kapanış seansına dahil değildir.

Kapanış Seansı Aşamaları

Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 17:30 – 17:33)

Emir toplama aşaması – (3 dakika, 17:33 – 17:36)

Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 17:36 – 17:38)

Kapanış fiyatından/ tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 17:38 – 17:40)

Emir Aktarım Aşaması (17:30-17:33)

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemleri ile işlem gören menkul kıymetlerde Sistem’de işlem görmeden bekleyen pasif emirlerin kapanış seansında yer almalarının sağlanması amacıyla emir aktarımının yapıldığı ve kapanış seansında geçerli olan fiyat marjlarının hesaplandığı 3 dakikalık süreçtir. Bu süreçte, ilgili tüm menkul kıymetlerde kotasyon emirleri dışındaki bekleyen tüm emirlerin kapanış seansına aktarımı yapılmakta, kapanış seansında geçerli olacak fiyat marjları hesaplanmaktadır.Kapanış seansında bir menkul kıymete girilecek emirlerin fiyatları menkul kıymette gerçekleşen son normal emir işlem fiyatının +/- % 3’ünden daha fazla farklı olamaz.

Sistem tarafından yürütülen emir aktarım süreci boyunca emir girilemez, bekleyen emirler değiştirilemez, bölünemez, iptal edilemez.

Emir Toplama Aşaması (17:33 – 17:36)

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören kıymetlerde bekleyen pasif emirlere ilaveten, kapanış seansında fiyat belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve satış emirlerinin Sistem’e iletildiği ancak emirlerin eşleştirilmediği aşamadır.  

3 dakikalık süre boyunca kapanış seansı için emir toplanmakta, iletilmiş emirler mevcut kurallar dahilinde değiştirilebilmekte, bölünebilmekte ya da iptal edilebilmektedir.

Bu süreçte Kapanış Fiyatlı Emirler (KAFE) de Sistem’e iletilebilmektedir. KAFE emirleri, belirlenen kapanış fiyatından işlem görmek üzere Sisteme fiyatsız, sadece miktar bilgisi girilerek gönderilen maksimum lot miktarı sınırlarına uygun alış ya da satış emirleridir. İşlem görmeyen KAFE’ler kapanış seansı işlemleri aşamasında iptal edilir ve kapanış fiyatından işlemler aşamasına aktarılmazlar.

Kapanış Fiyatı Belirleme ve Kapanış Seansı İşlemleri Aşaması (17:36 – 17:38)

Bu aşamada, kapanış seansında emir toplanmış olan işlem sıralarında kapanış fiyatı belirlenmekte ve sonrasında belirlenen kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Sürekli müzayededen aktarılmış emirler ile kapanış seansının emir toplama sürecinde Sistem’e iletilmiş fiyatlı emirler ve KAFE emirleri, belirlenen kapanış seansı fiyatından eşleştirilmektedir. Belirlenen kapanış seansı fiyatı, ilgili işlem sırasının kapanış fiyatıdır.

Bu aşamada yeni emir girişi yapılamamakta, bekleyen emirler değiştirilememekte, bölünememekte, iptal edilememektedir. 

Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması (17:38 – 17:40)

2 dakika sürmekte olan bu aşamada, sadece kapanış seansında işlem görmüş olan kıymetlere emir girilebilmektedir. Sistem’e girilebilecek yeni alış ve satış emirleri sadece belirlenmiş kapanış fiyatından olabilmekte ve aynı fiyattaki bir pasif emir ile karşılaşması halinde öncelik sırasına göre işleme dönüşmekte, işlem görmemesi halinde öncelik kuralları çerçevesinde pasif emir olarak beklemektedir.   Bu aşamada girilen emirler bölünemez, fiyatları değiştirilemez, ancak miktarları artırılıp azaltılabilir veya iptal edilebilir.

Kapanış seansı; kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemlere ilişkin uygulama esasları hakkında İMKB’ nin yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İMKB KAPANIŞ SEANSI 394 NOLU GENELGE

İMKB’de Cari Fiyatlardaki Emir Düzeltmelerinde Ücret Farklılaştırılması

Pay Piyasası ve GİP’te Cari Fiyat Seviyesindeki Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltmalara İlişkin Ücretlerin Farklılaştırılması Hk.

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamaları cari (en iyi alış veya satış) fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında yüz binde 1, cari fiyat kademelerinden farklı fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında ise milyonda 2,5 oranında ücretlendirilmektedir.
Borsamız Yönetim Kurulu’nun 07/06/2012 tarihli 1482 sayılı toplantısında alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05/11/2012 tarihli ve 37/1192 sayılı toplantısında onaylanan kararlar doğrultusunda, cari fiyat kademesinde yer alan emirlerde emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamalarına üç aşamalı ücretlendirme modeli getirilmiştir.
Yeni ücret düzenlemesi,Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 03/12/2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.

İMKB tarafından yayınlanan Emir İptal Düzenlemesi ile ilgili 409 sayılı Genelge için tıklayınız