Kentsel Dönüşüm Kredisi

Tüm Kampanyalar

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında;

  • Konutlarını/işyerlerini yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
  • Konutlarını/işyerlerini güçlendirmek isteyen hak sahiplerine,
  • Bireysel işyeri riskli yapı olan ve farklı işyeri almak isteyen işyeri maliklerine cazip faiz oranları ve vade seçeneğiyle VakıfBank’tan Kentsel Dönüşüm Kredisi!

Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Bakanlıkça faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi’nden faydalanabilmek için;

1) Gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

2)Bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan temin edilmiş yenilenecek veya güçlendirilecek yapılarına ait“Risk Raporu”veya riskli alan da yer alan gayrimenkuller için ilgili “Belediye’den Temin Edilmiş Resmi Belge”alınması gerekmektedir.

Risk Raporu’nun veya riskli alanda yer aldığını gösterir resmi belgenin maliklerden biri tarafından temin edilmesi diğer kat maliklerinin faiz desteğinden faydalanması için yeterli olacaktır. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar için tıklayınız.

3) Faiz desteğinden faydalanılabilmesi için kat maliklerinin asgari 2/3’ünün malikler kurulu kararı alarak, müteahhit ile aralarında sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Önemli Not: Bireysel iş yeri nitelikli gayrimenkulü riskli alanda bulunan veya riskli yapı olarak ilan edilen hak sahibi mevcut gayrimenkulünü yeniden yapmak dışında farklı bir iş yerini satın almak istemesi halinde Bakanlıkça sağlanan faiz desteğinden faydalanabilecektir.

Bakanlıkça, kentsel dönüşüm kapsamında kullandırılacak konut yapım ve güçlendirme kredilerinde yıllık %4, İşyeri Yapım / Farklı Bireysel İşyeri Alım Kredilerinde %3 faiz desteği sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kredilerinde BSMV muafiyeti uygulanmaktadır.