Organizasyon Yapımız

Yönetim Kurulu 

İç Sistemler

 • Teftiş Kurulu
 • İç Kontrol
 • Risk Yönetimi
 • Uyum

Genel Müdür

 • Yönetim Kurulu İşlemleri 
 • Kurumsal İletişim  
 • Özel Kalem

Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Akademi

 • İnsan Kaynakları
 • Kurumsal Gelişim ve Akademi

Genel Müdür Yardımcısı - Kredi Tahsis Yönetimi

 • Kurumsal Krediler Tahsis Yönetimi
 • Ticari Krediler Tahsis Yönetimi
 • Bireysel Krediler Tahsis Yönetimi
 • KOBİ ve Yerel Yönetim Kredileri Tahsis Yönetimi

Genel Müdür Yardımcısı – Bireysel Bankacılık Pazarlama

 • Bireysel Bankacılık Pazarlama
 • Bireysel Bankacılık Pazarlama Hizmetleri

Genel Müdür Yardımcısı – Ticari, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Pazarlama ve Nakit Yönetimi

 • Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Pazarlama
 • Ticari Bankacılık Pazarlama
 • Nakit Yönetimi İşlemleri
 • Kurumsal Merkezler

Genel Müdür Yardımcısı – KOBİ ve Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama

 • KOBİ Bankacılığı Pazarlama
 • Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama

Genel Müdür Yardımcısı – Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

 • Hazine Yönetimi
 • Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri
 • Hazine Yönetimi Orta Ofis

Genel Müdür Yardımcısı – Destek Hizmetleri

 • İdari İşler
 • İnşaat Emlak ve Satın Alma

Genel Müdür Yardımcısı – Hukuk ve Kredi Risk Tasfiye

 • Baş Hukuk Müşavirliği
 • Hukuk İşleri
 • Kredi Risk Tasfiye

Genel Müdür Yardımcısı – Finansal Yönetim, Stratejik Planlama ve İştirakler

 • Genel Muhasebe ve Mali İşler
 • Strateji ve Planlama
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Genel Müdür Yardımcısı – Kredi Politikaları, Kredi Risk İzleme, Finansal Değerlendirme

 • Kredi Politikaları ve Süreçleri Uygulama
 • Kredi Risk Planlama ve İzleme
 • Değerlendirme ve Derecelendirme

Genel Müdür Yardımcısı – Ödeme Sistemleri ve Dağıtım Kanalları

 • Ödeme Sistemleri
 • Dijital Bankacılık ve Dağıtım Kanalları

Genel Müdür Yardımcısı -  Operasyonel İşlemler, Bilgi İşlem Sistemleri

 • Bankacılık Operasyonları
 • Kredi, Müşteri ve Hesap Operasyonları
 • Hazine Operasyonları
 • Dış Operasyonlar
 • Ödeme Sistemleri Operasyonları
 • Uygulama Geliştirme
 • Sistem Yönetimi
 • BT Sistem ve Uygulama Destek
 • BT Planlama ve Koordinasyon