Geri Dön

Satılık Gayrimenkuller

VakıfBank, Bankalar Kanunu gereği elden çıkarılması gereken taşınmazlarını ve ihtiyaç fazlası taşınmazlarını, kapalı zarf teklif almak suretiyle satışa sunmaktadır. 

Teklif Formu ve Şartname

Satılık gayrimenkulleri görüntülemek için tıklayınız.


 • Teklifler yalnızca peşin olarak verilebilecektir. Kredi kullanılarak taksitlendirilmek istenmesi durumunda, şubelerimize kredi başvurusu yapılması gerekmektedir. Kredi başvuruları, Bankamız standart kredi prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
 • Her ayın 10'u 20'si ve 30'una kadar verilecek teklifler, belirtilen tarihlerden sonra açılarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bu tarihler arasında, tüm VakıfBank şubelerimize ve Genel Müdürlüğümüze teklif verilebilecektir.
 • Tüm teklifler, kapalı zarf usulü ile verilecek olup, aynı taşınmaz için birden çok teklif gelmesi halinde açık arttırma yapılabilecektir.
 • Muhammen bedeli altında verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Muhammen bedelin % 5’i tutarında, teminat yatırılacaktır.
 • Satış listesinde yer alan gayrimenkullere, TL cinsinden teklif verilecektir.
 • Satış listesinde yer alan gayrimenkuller, mevcut durumuyla satılmaktadır.
 • Gayrimenkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler banka açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, gerekli araştırmaların teklif sahibi tarafından yapılması gerekmektedir.
 • İlanlarda yer alan tüm bilgiler herhangi bir taahhüt niteliğinde olmayıp, genel tanım niteliğindedir.
 • Banka, 4734 sayılı kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta, dilediğini yapmakta, açık artırma yapıp yapmamakta serbesttir.


Gayrimenkuller için ayrıntılı bilgi


Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası 2 Emlak Müdürlüğü

Eski Büyükdere Cad. No:197 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel : 0 212 398 24 32 / 24 62 / 24 65 / 24 70 / 24 76

Fax : 0 212 398 24 75


Ege Bölge Müdürlüğü

Şehit Fethi Bey Cad. No:26 /3 KONAK/İZMİR

Tel: 0 232 488 04 31 – 488 04 33


Şube Telefonları için tıklayınız.

*Belgelere ulaşabilmeniz için Adobe Reader Programı’nın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.