Geri Dön

VakıfBank Bonosu ve Tahvili

20-21-22 Şubat 2017’de Halka Arz Edilecek 147 gün vadeli VakıfBank Bonosu

VakıfBank 20-21-22 Şubat 2017 tarihlerinde,

200.000.000.-TL nominal değerli (ek satış dahil toplam 350.000.000-TL Nominal) 21.07.2017 vadeli (147 gün) enterpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanan bileşik faiz üzerine %0,10 ek getiri sağlayan VakıfBank Bonosu ihraç ediyor.

Minimum satış tutarı 100 TL olan kıymetler, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma senetlerinde olduğu gibi ihraç sonrasında ikincil piyasada da işlem görecek, Bankamız sisteminde de sürekli olarak alınıp satılabilecektir.

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihleri

20-21-22 Şubat 2017

Satış Yöntemi

Halka Arz

Talep Toplamaya Baz Teşkil Eden Bileşik/Basit faiz

Bileşik %11.3302 / Basit %10.9684*

Kesinleşen Bileşik/Basit Faiz

23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacaktır. **

Satış Fiyatı

23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacaktır. **

Ek Getiri Oranı

Enterpolasyon yöntemine göre hesaplanan bileşik faiz oranı üzerine %0.10***

Talepte Bulunma Yöntemi

Yatırımcılar minimum 100 TL olmak üzere 1 TL ve katları şeklinde talepte bulunabileceklerdir.

Vade Başlangıcı

24.02.2017

Vade Sonu

21.07.2017 (147 Gün)

Gösterge Kıymetler

17/05/2017 vadeli DİBS

14/06/2017 vadeli DİBS

20/09/2017 vadeli DİBS

22/11/2017 vadeli DİBS

Ödeme Seçenekleri

- Yatırım / vadesiz hesabınızda bulunan serbest bakiyeniz (TL)
- Yatırım hesabında bulunan TL DİBS’ler

- 24.02.2017 vadeli VakıfBank Bonoları
- Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu(6. Fon)

- Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (11.Fon)

- 23 Şubat 2017, 24 Şubat 2017 vadeli mevduatınız (TL)

Tahsisat

%79 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar

%20 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar

%1 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar

Nemalandırma

Halka arz süresince nakit karşılığı yapılan başvuru bedelleri, dağıtımın yapılacağı 24.02.2017 tarihine kadar, Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonunda (6. Fon) değerlendirilecektir.

* İhraç edilecek 147 gün vadeli banka bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 17/05/2017 itfa tarihli TRT170517T15 tanımlı ve 20/09/2017 itfa tarihli TRT200917T16 tanımlı kıymetlerdir. Bu iki kıymet VakıfBank tarafından yukarıda belirtilen dört gösterge kıymet arasından seçilmiştir. Talep toplamaya baz teşkil eden satış fiyatının hesaplamasında kullanılan gösterge bileşik faiz oranı, belirtilen iki DİBS’in BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nda 15-16-17 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 24.02.2017 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılan doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenmiştir.

**Belirlenen iki DİBS’in (seçilen DİBS’in hesaplamanın yapılacağı tarihlerde işlem görmemesi halinde yukarıda belirtilen ve ilk hesaplamada kullanılmayan diğer iki DİBS’den biri hesaplamalarda kullanılabilecektir)  talep toplama sürecinde 20-21-22 Şubat 2017) BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 22.02.2017 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden bileşik faizle karşılaştırılacaktır. İhraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı esas alınacaktır.

***Detaylı Açıklamalar ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notunda yer almaktadır.Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

Banka bonolarından elde edilen gelirler :

Bireysel yatırımcılar için %10 oranında stopaja tabidir. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ile eşit vergilendirilmektedir. Mevduata uygulanan %15 stopaj oranına göre avantajlıdır.

Sermaye şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, borsa yatırım fonları  %0 oranında, bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlar %10 oranında stopaja tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

BSMV mükellefi olan kurumlar, özel sektör bono itfa gelirleri ve vade beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV'ye tabidir.


Halka Arz Başvuru Yerleri

Tüm Şubelerimiz

İstanbul, Ankara, İzmir Yatırım Merkezleri


İnternet Bankacılığı


Telefon Bankacılığıİhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni için tıklayınız. İhraççı Bilgi Dokümanı (tüm güncellemeleri içermektedir) için tıklayınız. Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayınız. Özet için tıklayınız. Bireysel Talep Formu için tıklayınız. Kurumsal Talep Formu için tıklayınız. VakıfBank Bonosu Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
20-21-22 Şubat 2017’de Halka Arz Edilecek 210 gün vadeli VakıfBank Bonosu

VakıfBank 20-21-22 Şubat 2017 tarihlerinde,

100.000.000.-TL nominal değerli (ek satış dahil toplam 250.000.000-TL Nominal) 22.09.2017 vadeli (210 gün) enterpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanan bileşik faiz üzerine %0,30 ek getiri sağlayan VakıfBank Bonosu ihraç ediyor.

Minimum satış tutarı 100 TL olan kıymetler, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma senetlerinde olduğu gibi ihraç sonrasında ikincil piyasada da işlem görecek, Bankamız sisteminde de sürekli olarak alınıp satılabilecektir.

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihleri

20-21-22 Şubat 2017

Satış Yöntemi

Halka Arz

Talep Toplamaya Baz Teşkil Eden Bileşik/Basit faiz

Bileşik %11.6603 / Basit %11.3865*

Kesinleşen Bileşik/Basit Faiz

23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacaktır. **

Satış Fiyatı

23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacaktır. **

Ek Getiri Oranı

Enterpolasyon yöntemine göre hesaplanan bileşik faiz oranı üzerine %0.30***

Talepte Bulunma Yöntemi

Yatırımcılar minimum 100 TL olmak üzere 1 TL ve katları şeklinde talepte bulunabileceklerdir.

Vade Başlangıcı

24.02.2017

Vade Sonu

22.09.2017 (210 Gün)

Gösterge Kıymetler

14/06/2017 vadeli DİBS

20/09/2017 vadeli DİBS

22/11/2017 vadeli DİBS

14/02/2018 vadeli DİBS

Ödeme Seçenekleri

- Yatırım / vadesiz hesabınızda bulunan serbest bakiyeniz (TL)
- Yatırım hesabında bulunan TL DİBS’ler

- 24.02.2017 vadeli VakıfBank Bonoları
- Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu(6. Fon)

- Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (11.Fon)

- 23 Şubat 2017, 24 Şubat 2017 vadeli mevduatınız (TL)

Tahsisat

%79 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar

%20 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar

%1 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar

Nemalandırma

Halka arz süresince nakit karşılığı yapılan başvuru bedelleri, dağıtımın yapılacağı 24.02.2017 tarihine kadar, Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonunda (6. Fon) değerlendirilecektir.

* İhraç edilecek 210 gün vadeli banka bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 20/09/2017 itfa tarihli TRT200917T16 tanımlı ve 14/02/2018 itfa tarihli TRT140218T10 tanımlı kıymetlerdir. Bu iki kıymet VakıfBank tarafından yukarıda belirtilen dört gösterge kıymet arasından seçilmiştir. Talep toplamaya baz teşkil eden satış fiyatının hesaplamasında kullanılan gösterge bileşik faiz oranı, belirtilen iki DİBS’in BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nda 15-16-17 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 24.02.2017 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılan doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenmiştir.

**Belirlenen iki DİBS’in (seçilen DİBS’in hesaplamanın yapılacağı tarihlerde işlem görmemesi halinde yukarıda belirtilen ve ilk hesaplamada kullanılmayan diğer iki DİBS’den biri hesaplamalarda kullanılabilecektir)  talep toplama sürecinde 20-21-22 Şubat 2017) BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 22.02.2017 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden bileşik faizle karşılaştırılacaktır. İhraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı esas alınacaktır.

***Detaylı Açıklamalar ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notunda yer almaktadır.Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

Banka bonolarından elde edilen gelirler :

Bireysel yatırımcılar için %10 oranında stopaja tabidir. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ile eşit vergilendirilmektedir. Mevduata uygulanan %12 stopaj oranına göre avantajlıdır.

Sermaye şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, borsa yatırım fonları  %0 oranında, bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlar %10 oranında stopaja tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

BSMV mükellefi olan kurumlar, özel sektör bono itfa gelirleri ve vade beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV'ye tabidir.


Halka Arz Başvuru Yerleri

Tüm Şubelerimiz

İstanbul, Ankara, İzmir Yatırım Merkezleri

İnternet Bankacılığı

Telefon Bankacılığı


İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni için tıklayınız. İhraççı Bilgi Dokümanı (tüm güncellemeleri içermektedir) için tıklayınız. Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayınız. Özet için tıklayınız. Bireysel Talep Formu için tıklayınız. Kurumsal Talep Formu için tıklayınız. VakıfBank Bonosu Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
26.05.2017 tarih ve 126 gün vadeli VakıfBank Bonosu
25.08.2017 tarih ve 217 gün vadeli VakıfBank Bonosu
21.04.2017 tarih ve 119 gün vadeli VakıfBank Bonosu
24.03.2017 tarih ve 119 gün vadeli VakıfBank Bonosu
26.05.2017 tarih ve 182 gün vadeli VakıfBank Bonosu
24.02.2017 tarih ve 126 gün vadeli VakıfBank Bonosu
21.04.2017 tarih ve 182 gün vadeli VakıfBank Bonosu
20.01.2017 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
24.03.2017 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
25.11.2016 tarih ve 91 gün vadeli VakıfBank Bonosu
20.01.2017 tarih ve 147 gün vadeli VakıfBank Bonosu
24.03.2017 tarih ve 210 gün vadeli VakıfBank Bonosu
VakıfBank Sermaye Piyasası Aracı Notu
VakıfBank Özet
VakıfBank İhraççı Bilgi Dökümanı
21.10.2016 tarih ve 91 gün vadeli VakıfBank Bonosu
23.12.2016 tarih ve 154 gün vadeli VakıfBank Bonosu
24.02.2017 tarih ve 217 gün vadeli VakıfBank Bonosu
30.09.2016 tarih ve 126 gün vadeli VakıfBank Bonosu
23.12.2016 tarih ve 210 gün vadeli VakıfBank Bonosu
26.08.2016 tarih ve 119 gün vadeli VakıfBank Bonosu
30.09.2016 tarih ve 154 gün vadeli VakıfBank Bonosu
25.11.2016 tarih ve 210 gün vadeli VakıfBank Bonosu
22.07.2016 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
26.08.2016 tarih ve 147 gün vadeli VakıfBank Bonosu
21.10.2016 tarih ve 203 gün vadeli VakıfBank Bonosu
27.05.2016 tarih ve 91 gün vadeli VakıfBank Bonosu
22.07.2016 tarih ve 147 gün vadeli VakıfBank Bonosu
30.09.2016 tarih ve 217 gün vadeli VakıfBank Bonosu
29.04.2016 tarih ve 91 gün vadeli VakıfBank Bonosu
22.07.2016 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
26.08.2016 tarih ve 210 gün vadeli VakıfBank Bonosu
01.04.2016 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
27.05.2016 tarih ve 168 gün vadeli VakıfBank Bonosu
22.07.2016 tarih ve 224 gün vadeli VakıfBank Bonosu
26.02.2016 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
11.12.2015 tarih ve 98 gün vadeli VakıfBank Bonosu
29.04.2016 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
29.01.2016 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
01.04.2016 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
26.02.2016 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
06.11.2015 tarih ve 91 gün vadeli VakıfBank Bonosu
11.12.2015 tarih ve 126 gün vadeli VakıfBank Bonosu
29.01.2016 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
VakıfBank Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu
VakıfBank Taslak Özet
VakıfBank Taslak İhraççı Bilgi Dökümanı

09.10.2015 tarih ve 126 gün vadeli VakıfBank Bonosu
06.11.2015 tarih ve 154 gün vadeli VakıfBank Bonosu
04.09.2015 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
06.11.2015 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
07.08.2015 tarih ve 112 gün vadeli VakıfBank Bonosu
09.10.2015 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
05.06.2015 tarih ve 84 gün vadeli VakıfBank Bonosu
04.09.2015 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
07.08.2015 tarih ve 175 gün vadeli VakıfBank Bonosu
09.10.2015 tarih ve 238 gün vadeli VakıfBank Bonosu
15.05.2015 tarih ve 119 gün vadeli VakıfBank Bonosu
07.08.2015 tarih ve 238 gün vadeli VakıfBank Bonosu
15.05.2015 tarih ve 154 gün vadeli VakıfBank Bonosu
13.03.2015 tarih ve 91 gün vadeli VakıfBank Bonosu