Akreditif

Akreditif; alıcının (amir/ithalatçı) talimatıyla bir bankanın (amir banka) belli bir tutar ve vade ile akreditif’te öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, satıcıya (lehdar/ihracatçı) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Kısaca akreditif, şartlı bir banka garantisidir.

Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır.

Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu alıcı açısından bir güven unsurudur. Bu nedenlerle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

Özellikleri

  • Akreditif’te, diğer ödeme şekillerinden farklı olarak, güven unsuru yerine banka garantisi söz konusudur.
  • İthalatçının, akreditif’te belirtilen şartlara uygun olmayan belgeler karşılığında lehdara ödeme yapılmayacağını bilmesi bakımından da amir açısından güvenilir bir ödeme şeklidir.

Avantajları

  • Malların, sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.
  • İhracatçı uygun vesaik ibraz ettiği takdirde alacağını güvence altına almış olur.

Tarafları

Amir-İthalatçı: İhracatçı ile anlaştıktan sonra, akreditif işlemini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır.

Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve ödeme taahhüdünde bulunan bankadır. Akreditif şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla, kesin ödeme taahhüdüne girmektedir.

Lehtar: Lehine akreditif açılan satıcıdır. Akreditif şartlarında belirlenen koşullara uyması halinde, akreditif kapsamında kendisine ödeme yapılır veya ödeme taahhüdü altına girilir.

Lehtar Bankası: Açılan akreditif’i lehdara ihbar eden banka, ihracatçının bankasıdır. İhracatçının talep ettiği durumlarda akreditif’e teyit ekleyebilir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.