Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı

Tüm Kampanyalar

Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı ile tasarruflarınızı 366 gün vade ile bağlayarak stopaj avantajı elde ederken, ihtiyaçlarınız için faiz gelirinizi aylık dönemlerde kullanabilme fırsatı yakalayın.

Hesabın Özellikleri:

 • Hesap 366 gün vade ile TL/USD/EUR para biriminde açılabilmektedir. Vade boyunca sabit faiz ile değerlendirilmekte ve aylık, 3 aylık, 6 aylık  dönemlerde faiz ödemesi yapılmaktadır.
 • Hesap açılışı esnasında hesap, aynı para biriminde açılmış veya açılacak bir vadesiz hesap ile ilişkilendirilmektedir. Dönemsel olarak hak edilen faizler vadeli hesapta bekletilmeyip; hesap açılışında ilişkilendirilen vadesiz hesabına aktarılmaktadır.
 • Banka ödeme periyodlarını Müşteriden onay alınmak/mutabık kalınmak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. Faiz ödemesi yapılan söz konusu dönemler, hesabın vadesi anlamına gelmemekte; vade, hesabın temdit edilmesi için tespit edilen tarihi/süreyi ifade etmektedir.
 • Vade boyunca hesabın üzerindeki faiz oranı ve faiz ödeme periyodu değiştirilmemektedir.
 • Hesap açılışında alt limit TL, EUR ve USD için 1.000 olacaktır. Birden fazla hesap açılabilecek ve hesap açılış üst limiti olmayacaktır.
 • Hesaptan vade başlangıç tarihinde veya vade arasında para çekme işlemi yapılamamaktadır.
 • Hesaba sadece vade başlangıç tarihinde ve temdit gününde para yatırılabilmektedir.
 • Hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda, var ise ödenmiş ara dönem brüt faiz tutarları hesabın anapara bakiyesinden düşülmektedir.
 • Faiz tahakkuklarının tatil gününe denk gelmesi durumunda tahakkuk tarihi olarak tatil günü esas alınmaktadır.
 • Tahakkuk edecek faizden yapılacak vergi kesintisi, hesap açılışında geçerli cari vergi oranları üzerinden hesaplanarak yapılmaktadır.
 • Hesap, müşterinin aksine bir yazılı talimatı olmadığı sürece aynı vade ve koşullarda, söz konusu ürün için o tarihte geçerli olan güncel faiz oranı uygulanarak yenilenmektedir.