Birikimli Mevduat Hesabı

Hayalleriniz için birikim yapacağınız ilk günden, birikimleriniz ile hayallerinizi gerçekleştireceğiniz güne kadar Yanındaki Güç olmak dileğiyle.

Birikimli Mevduat Hesabı asgari 3 yıl, azami 10 yıl vade ile açılan, aylık veya 3 aylık sürelerde hesaba düzenli para yatırmaya imkan veren bir vadeli mevduat hesabıdır.

Birikimli Mevduat Hesabı’nın Avantajları

1. Birikimli Mevduat Hesabı’nın faiz tahakkukları 1 yıllık dönem sonlarında olduğu için, 1 yıl ve üzeri mevduatlara uygulanan daha düşük vergi oranlarından faydalanabilirsiniz.

2. Aylık ya da 3 aylık periyodlar için küçük tutarlarla birikim yapma avantajı elde edebilirsiniz.

3. Birikimli Mevduat Hesabı’nıza düzenli ödeme talimatı vermeniz durumunda, ek bir işlem yapmanıza gerek kalmadan aylık ve 3 aylık periyodlarda hesabınıza bakiye aktarımı gerçekleşecektir.

4. Hesap açılış alt limitleri, diğer mevduat ürünlerine göre daha düşük olduğu için, Birikimli Mevduat Hesabı’nızla küçük tutarlar ile birikim yapmaya başlayıp kazanç sağlayabilirsiniz.

5. Vade sonunu beklemeden hesabınıza dilediğiniz sıklıkta ve tutarda para yatırarak birikim yapabilirsiniz.

Birikimli Mevduat Hesabı'nın Özellikleri:

1. Birikimli Mevduat Hesabınızı TL, USD ve EUR para birimlerinde açabilirsiniz.

2. Birikimli Mevduat Hesabı, yalnız gerçek kişiler adına açılabilir.

3. Birikimli Mevduat Hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

4. Vadesiz mevduat hesabınızdan, hesap açılışında tercihinize göre aylık ya da 3 aylık dönemler için düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz.

5. Hesap açılış minimum tutarı 50 TL/USD/EUR’ dur. Hesap açılışında, hesabınıza toplu para yatırarak faiz kazanmaya başlayabilirsiniz.

6. Hesaba yatırılması gereken minimum tutar aylık düzenli ödemelerde 50,00 TL/USD/EUR; 3 aylık düzenli ödemelerde ise 150,00 TL/USD/EUR’dur.

7. Düzenli ödemelerinizi alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla farklı tutarlarda yapabilirsiniz

8. Hesap açılış ya da hesaba para yatırma alt ve üst sınırları Banka tarafından, uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilecektir.

9. Aylık veya 3 aylık periyod içerisinde toplam tutarı Banka tarafından belirlenen üst limiti geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilirsiniz. Sözleşme dahilinde yapılan ödemeler, Banka tarafınca belirlenen asgari düzenli ödeme tutarına ulaştığında ilgili dönem için düzenli ödemeniz tamamlanmış sayılacaktır. Ödemelerin ilgili periyod içerisinde tek seferde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

10. Birikimli Mevduat Hesabı faiz tahakkukları, her bir yıllık dönem sonunda (12 ay) gerçekleştirilecek olup her bir yıllık dönem sonunda hesaplanan net faiz tutarı anaparaya eklenecektir. Nihai faiz ödemesi vade süresinin sonunda gerçekleşecektir. Vergi kesintisi, birer yıllık dönemler sonunda geçerli cari vergi oranları üzerinden hesaplanacaktır.

11. Birikimli Mevduat Hesabı açılışında ilk yıllık dönem (12 ay) için uygulanacak faiz oranı, hesap açılış tarihinde ürün için Banka tarafından ilan edilen faiz oranı olacaktır. Hesaba uygulanacak faiz oranı, her bir yıllık dönem sonunda aynı ürün için Banka tarafından ilan edilen faiz oranı ile güncellenecektir.

12. Aylık ödeme planını seçmeniz halinde; bir yıllık dönem içerisinde 7 defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde ise bir yıllık dönem içerisinde 2 defadan fazla Bankaca belirlenen minimum düzenli ödeme tutarını ödememeniz durumunda hesabınız talimatınız olmaksızın kapatılacaktır.

13. Birikimli Mevduat Hesabı’ndan vadesinden önce para çekmek istemeniz durumunda hesabınız kapatılarak faiz tahakkuku ve var ise ödenmiş net faiz tutarları hesabınızın bakiyesinden düşülerek kalan bakiyeniz vadesiz hesabınıza aktarılacaktır.

14. Vadesi dolan Birikimli Mevduat Hesabı’nız, aksine bir talimatınız olmadığı sürece aynı vade ve koşullarda, söz konusu ürün için o tarihte geçerli olan güncel faiz oranı uygulanarak yenilenecektir.

15. 10. Maddede belirtilen düzenli ödeme kriterlerinin ihlal edilmesi veya vadesinden önce Birikimli Mevduat Hesabı'nın kapatılması durumunda Müşteri, tahakkuk etmiş faizlerin ödenmesini talep edemeyecektir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz