Döviz Kredileri

Döviz Kredisi

İhracatı olmayan veya ihracat taahhüdü olmadan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin mevzuat kapsamında Bankamızca döviz kredisi kullandırılabilmektedir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Vergi, resim ve harç istisnası bulunmamaktadır.

İhracat Kredileri

Döviz gelirlerine bağlı olarak, ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracatın finansmanı amacıyla taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan kredilerdir.

  • Bankamız kaynaklı TL İhracat Kredisi
  • Bankamız kaynaklı Döviz Kredisi olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.

Avantajları

  • Vergi, resim ve harç istisnası uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Turizm Müesseseleri, Seyahat Acenteleri, Gemi Bakım-Onarımı Yapan Firmalara ve Uçak Bakım Onarımı Yapan Firmalara Kullandırılacak Döviz Kredileri

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler arasında yer alan;

  • Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin, yurt içinde ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının,
  • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla, yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen, gemi bakım ve onarım hizmetlerinin,
  • Uluslararası havalimanlarında, yurtdışındaki yerleşik firmalara hava aracı bakım ve onarımı hizmeti sunan firmalar lehine, bu faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Bu tür krediler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabidir. Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) kapsamında kullandırılıyorsa istisna uygulanır.


Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.