Hisse Senedi

ŞİRKET BİLGİLERİ
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
BIST İŞLEM KODU VAKBN
KURULUŞ TARİHİ 13.04.1954
ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) 2.500.000.000

HALKA ARZ

Halka arz, mevcut ortakların paylarının satılması yoluyla değil, sermaye artırımı yapılmak suretiyle oluşturulan yeni payların yurtiçi ve yurtdışında satılması suretiyle gerçekleştirilmiş, bu suretle hem Türk ekonomisine hem de bankaya 12 milyar doların üzerinde yeni kaynak sağlanmıştır.

Halka açıklık oranı %25’in üzerinde olan şirketler yurtdışında çeşitli endekslere dâhil olduğundan Bankamız halka arzının %25’in üzerinde olması düşünülerek halka arz modeli oluşturulmuş, böylece Banka’nın uluslararası alanda da tanınırlığına önemli katkı sağlanmıştır.

Halka arz sonrasında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamızdaki payı %58,45 VakıfBank Emekli Sandığı’nın payı %16,1’e gerilemiş, halka açık bölüm ise Banka sermayesinin %25,18’ini oluşturmuştur.

HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI SERMAYE YAPISI
Hissedar Halka Arz Öncesi (%) Halka Arz Sonrası (%)
Vakıflar Genel Müdürlüğü 74,76 58,45
VakıfBank Emekli Sandığı 24,89 16,10
Diğer 0,35 0,27
Halka Açık - 25,18

ADRES
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon (0216) 724 10 00
Fax (0216) 724 39 09
Web Sitesi www.vakifbank.com.tr