İnsan Sermayesi

Banka’nın stratejik hedeflerine ulaşması ve rekabetçi olabilmesinde nitelikli insan kaynağı en büyük role sahip. Finans sektöründe yeni yetkinlikleri geliştirmek, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve müşterilerin farklılaşan beklentilerine yanıt vermek üzere insan kaynağımızı güçlendirmeye yönelik yetenek yönetimine yatırım yapıyoruz. Çalışanların çeşitliliğini, sağlık ve güvenliği ile mutluluğunu gözeten bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Yaklaşım ve Göstergeler

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

İş ortamında fırsat eşitliğini ve çeşitliliği önemsiyor dil, etnik köken, yaş, toplumsal cinsiyet, siyasi düşünce, inanç gibi konularda ayrım yapmıyor, çalışanlarımıza eşit fırsat ve haklar sunuyoruz. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization - ILO) ilkelerini rehber alıyoruz.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında aktif şekilde ve eşit haklarla yer almasını destekliyoruz. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkelerini (Women Empowerment Principles - WEPs) imzaladık ve bu anlaşmayı imzalayan Türkiye’den ilk kamu kuruluşu olduk. Bununla birlikte, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucularından biri olarak T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde ve Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle hazırlanan İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzacısıyız.

2018 yılı itibariyle;

  • Banka’da çalışanların %51’i kadınlardan ve %49’u erkeklerden oluşuyor.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin %14’ü, Banka genelindeki yönetici pozisyonlarındakilerin %50’si kadındır.
  • Ciroya doğrudan katkı sağlayan pozisyonlarda çalışanların %53’ü kadın, %47’si erkektir.

Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi, stratejik hedeflerimize ulaşmak ve sektörde rekabet avantajı sağlamak için Banka’da önemli bir araç. Bu kapsamda çalışanların yetkinliklerini arttırıyor ve Bankaya yeni yetenekler kazandırıyoruz. Çalışan gelişimi ve yetenek yönetimi uygulamalarını hayata geçiriyor, performans değerlendirmesi yapıyor, çalışanların potansiyellerine uygun kariyer planlaması sunuyor ve eğitimler düzenliyoruz.

Çalışan Eğitimleri

İnsan kaynakları politikamızda stratejik bir öneme sahip olan eğitimlerle çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda gelişimlerini destekliyoruz. Kişisel ve mesleki becerilerin güçlendirilmesi hem çalışanların gelişimine hem de şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

Eğitim İhtiyaç Analizi doğrultusunda çalışanlarımızın ihtiyaçlarına bağlı olarak sınıf içi ve online olmak üzere çeşitli eğitimler veriyoruz.

2018 yılında;

  • 603 konu başlığında 3.141 adet sınıf içi ve 143 adet e-öğrenme eğitimi gerçekleştirdik.
  • Çalışan başına yaklaşık 59 kişi/saat olmak üzere toplam 987.688 kişi/saat eğitim verdik. Çalışan başına eğitimler bir önceki yıla göre %41 oranında artış gösterdi.
  • Çalışanlarımızın %77’sinin Sürdürülebilir Bankacılık ve Çevre e-öğrenme eğitimi almasını sağladık.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Çalışanların temel haklarını gözeterek adil ücretlendirme yapıyor ve yan haklar sunuyoruz. Her kademeye göre maaşları belirlerken sektör şartları ve şirket içi dengeleri gözetiyoruz. Çalışan ücretlerindeki düzenli artışlar ve tazminat miktarlarını, Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi ile belirliyoruz.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakları

Çalışanlarımızın sendikal haklarını kullanmalarını önemsiyoruz. Çalışanların sendikal haklarına saygı gösteriyoruz. 2018 yılında toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışan oranı %85 oldu.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti

Finans sektöründe farklılaşmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için çalışanlara mutlu ve güvende hissedeceği bir iş ortamı sunuyoruz. Bu doğrultuda çalışanların gelişimini destekliyor, onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. İç müşteri memnuniyeti ile çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketleri düzenliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Yüksek öncelikli konularımız arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal gerekliliklere ve uluslararası standartlara uygun hareket ediyoruz. 2018 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan Türkiye’de ilk Banka olduk. Uzun vadede ise ISO 45001 Sertifikasını almayı hedefliyoruz.

Banka genelinde İSG konusunda bilinci artırmak amacıyla düzenli olarak sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri veriyoruz. İşe yeni başlayan her çalışanımızın da oryantasyon eğitimi kapsamında bir gün süreli İSG eğitimine katılımını sağlıyoruz. 2018 yılında toplam 28.574 kişi/saat İSG eğitimi verdik.

İnsan Kaynakları ile ilgili çalışmalarımızın detaylarına Sürdürülebilirlik Raporlarımızdan erişebilirsiniz.