IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin hibe desteği sağlamaktadır. Sağlanan hibe desteğine, bankamız aracılık etmektedir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.