İskonto/İştira Kredileri

Ticari senetlerinizi bize getirin, nakde dönüştürelim

Ticari işlemlerden doğmuş olan ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin, nakde dönüşmesini sağlayan kredi türüdür. Ticari senedin, ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olması durumunda "İskonto Kredisi” olarak; ticari senedin, ödeme yerinin belediye sınırları dışında olması durumunda "İştira Kredisi" olarak kullandırılır.

Özellikleri

  • Senet portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde, kolaylık ve esneklik sağlayan kredi türüdür.
  • Vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir.

Avantajları

  • Vadesi gelmemiş ticari senetlerinizin, beklemeden nakde dönüşmesini sağlar.
  • Ticari senetlerinizin kaybolma ve takip riskini ortadan kaldırır.

Detaylı bilgi için size yakın şubemize başvurabilirsiniz.