TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredisi

Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. (TMO) ile bankamız arasında imzalanan protokole istinaden, tüccar ve üreticiler için özel olarak hazırlanmış TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredi

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne buğday, arpa vb. ürünleri teslim eden tüccar ve üreticilerin, mal teslimi karşılığında almış oldukları makbuz senetlerinin teminata alınması suretiyle kullandırılabilecek bir kredi türüdür.

Detaylı bilgi için size yakın şubemize başvurabilirsiniz.