SürdürülebilirlikTürkiye’nin kalkınma gündemi, uluslararası rekabete hazır, yeni düzenlemelere uyum kapasitesi yüksek, güçlü ve değişimlere dayanıklı bir bankacılık sektörünün önemini vurguluyor. Bankamızın temelini oluşturan Vakıf kültüründen aldığımız güçle; bize emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve topluma kattığımız değeri sürekli arttırmak için sürdürülebilirliği fırsat olarak görüyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı, toplum geneli ve müşterilerimiz başta olmak üzere bütün paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde yönetmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde listelenen bir Banka olarak iş yapış şeklimizde önemli bir destek vazifesi görüyor.