Ticari Bina Enerji Verimliliği Kredisi

Ticari Binalarınızın Enerji Verimliliği Projelelerini Finanse Edebilirsiniz.

Enerji Verimliliği Kanunu (18/04/2007- 5627) gereği olarak düzenlenen “Enerji Performansı Yönetmeliği” ile binalarda; birincil enerji ve karbondioksit (CO²) emisyonu açısından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının düzenlenmesi ve binalarda yaşam standardı ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan tüketimin azaltılması hedeflenmektedir.

Ticari binaların enerji verimliliği çalışmaları için, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklı, TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Verimliliği Finansmanı Programı) kredileri ile finansman sağlanabilmektedir.

VakıfBank Çevre Bankacılığı Ticari Bina Enerji Verimliliği Kredi Programı kapsamına giren yatırımlar;

  • Ticari bina ısı yalıtımı (çatı, duvar, zemin, ve pencerelerde yapılacak iyileştirmeler)
  • Bina mekanik tesisat ısı yalıtımı (ısıtma-soğutma-havalandırma, sıcak su depoları..)
  • Ticari bina verimli ısıtma sistemleri (merkezi ısıtma, klima, ısı geri kazanımı, v.s..)
  • Ticari bina verimli soğutma sistemleri (klima, ısı geri kazanımı, chiller v.s..)
  • Sıcak ve soğuk su sistemleri (kazanlar, sirkülasyon pompaları, invertörler v.s..)
  • Aydınlatma sistemleri (LED ve yüksek verimli floresan aydınlatma çeşitleri)
  • Isı pompası sistemleri
  • Kojenerasyon (ısıtma) / trijenerasyon (soğutma) sistemleri
  • Otomasyon ve bina yönetim sistemleri
  • Öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji sistemleri (gün ısı, PV, jeotermal uygulamalar vb) olarak sıralanabilir.
Detaylı bilgi için en yakın VakıfBank Şubesine bekleriz.