Çevre Yönetimi

VakıfBank olarak, yaşamımıza meydan okuyan iklim değişikliği ve kontrolsüz atıklar gibi çevre sorunlarının toplum için acil çözüm üretilmesi gereken önemli konular olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, Yönetim Kurulumuzun 2015 yılında almış olduğu kararla Destek Hizmetleri Başkanlığı altında Çevre Yönetim Servisi’ni kurduk. 10 tam zamanlı çalışanımızın görev yaptığı Çevre Yönetim Servisi;

 • Kaynak tüketim takibi yapar, tasarruf önlemleri alır ve çalışanlar ile tüketim verilerini paylaşır,
 • Karbon emisyon verilerini hesaplar ve azaltım çalışmalarını yürütür,
 • Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporunu hazırlar,
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atık takibi yapar, yerel ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde bertarafını sağlar ve atıkların azaltımına ilişkin aksiyon alır.

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre yönetim çalışmalarımız ile 2017 yılında, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alarak, bankacılık faaliyetlerimizin çevreye doğrudan etkilerini uluslararası standartlara uyumlu şekilde yönettiğimizi belgelendirdik. 2019 yılı itibarıyla, bu kapsamda belge sahibi olan yerleşkelerimizin sayısını Genel Müdürlük binamız dâhil 523’e çıkardık. 2020 yılında tüm çalışanlarımızın ISO 14001 sertifikalı binalarda çalışmasını hedefliyoruz.


Her yıl tüm lokasyonlarımızda Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince iç denetimler, bağımsız denetçi firmalar aracılığıyla dış denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde uygunsuzluk oluşması halinde düzeltici faaliyet formu oluşturarak sorunun çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Oluşturduğumuz prosedürler ile Çevre Yönetim Sistemi’nin çalışmalarımızda koordinasyonunu ve etkinliğini sağlıyoruz.

 • Atık Kontrol Prosedürü
 • Çevre Boyutları Değerlendirme ve Kontrol Planları Prosedürü
 • İç Denetim Prosedürü
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlerin Tespiti Prosedürü
 • Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesi ve Takibi Prosedürü
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamındaki eğitimlerimiz sayesinde 2019 yılsonu itibarıyla 861 çalışanımızı sertifikalandırdık; böylece 545 şubemizde en az bir sertifikalı çalışanımız bulunuyor. 2020 yılında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konularında farkındalık yaratmak amacıyla e-öğrenme eğitimleri düzenleyeceğiz.

İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi

Faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin iklim üzerinde etkisi olduğu bilinciyle, çağımızın en önemli sorunu olan iklim değişikliğinin yarattığı etkileri risk değerlendirme sürecinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu riskleri etkin şekilde yöneterek düşük karbonlu ekonomiye geçişte aktif rol oynamak ise hedeflerimiz arasında bulunuyor. Tüm bu sebeplerle faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan çevresel etkileri ve karbon emisyonunu azaltmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda çevresel performansımızı elektronik bir veri tabanı sistemi ile izliyor, tüm lokasyonlarımızda enerji, atık ve su verilerini bu sistem üzerinden takip ediyor, çevresel etkilerimiz, karbon salınımlarımız ve enerji tüketimimizi azaltmak için sürekli çalışıyoruz.

2019 yılında, birçok uluslararası öncü organizasyonun liderliğinde yürütülen Bilim Temelli Hedef girişimine (Science Based Targets initiative) katılarak karbon emisyonu azaltım taahhüdünü açıklayan ilk Türk kamu kuruluşu olduk ve çevre alanındaki duyarlılığımızı bir kez daha gösterdik. Bankacılık kriterleri açıklanana dek Yönetim Kurulumuzun belirlemiş olduğu yıllık;

 • %2 Metrekare başına sarf edilen elektrik tüketimi,
 • %2 Metrekare başına sarf edilen doğalgaz tüketimi,
 • %2 Kişi başı kullanım suyu tüketimi,
 • %2 Kişi başı kâğıt kullanımı,
 • %2 Toplam karbon ve sera gazı emisyonu azaltım hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz.

Bu bağlamda; merkezi ısıtma soğutma sistemlerini, enerji verimliliği yüksek sunucuları, A sınıfı inverterli klimaları, enerji verimli ürünleri kullanıyoruz. Aydınlatmalarda LED sistemleri kullanıyor, merkezi olarak bilgisayar ve telefonları, belirlenen saatlerden sonra kapatıyoruz. Tüm bu uygulamalarla enerji tasarrufu sağlıyor, karbon salımlarımızın takibi ve raporlamasını Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliğine uygun olarak yapıyoruz. Ayrıca iklim değişikliği stratejisi, yönetişimi, risk yönetimi, karbon emisyon miktarı ve bu konulardaki hedeflerimizi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programına raporlayarak, bu konudaki performansımızı yatırımcılarımız ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 2015 yılından beri raporlama yaptığımız CDP İklim Değişikliği programı kapsamında 2019 yılında da B seviyesinde olan performans skorumuzu devam ettirdik ve programa Türkiye’den katılan bankalar arasında en yüksek notu elde edenler arasında olduk.

Kampanyalarımızda ürünlerimize ait fırsatların yanı sıra müşterilerimize sosyal ve çevresel konularda farkındalık yaratmak üzere teklifler de sunuyoruz. Bu kapsamda, ekstreleri basılı giden müşterilerimizin ekstre gönderim tercihlerini e-ekstreye dönüştürmek adına talep topluyor ve müşterilerimize dijital ekstre gönderilmesini sağlıyoruz. Ayrıca TEMA Vakfı ile geliştirdiğimiz iş birliği aracılığıyla oluşturduğumuz “VakıfBank Özel Bankacılık Hatıra Ormanı” için 10.000 adet fidan bağışı yaptık. Yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vererek sürdürülebilir enerji yatırımlarına ve projelerine finansman desteği sağlıyoruz. 2019 yılında 37 adet yenilenebilir enerji projesine 1,3 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sağladık. 2020 yılı itibari ile elektrik ihtiyacımız içerisinde yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik miktarını arttırma çalışmaları yürütüyor, Genel Müdürlük ve Bilgi İşlem binalarımıza Gold Yeşil Bina Sertifikası almayı planlıyoruz.

Çalışanlarımıza enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında eğitimler vererek, bu konularda bilinci artırmak ve hem Banka içinde hem de Banka dışında enerji tasarrufu, atıkların kaynağında ayrıştırılması gibi konularda çevreye duyarlı davranış modellerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında çalışanlarımıza 8.263 çalışan*saat çevre konulu çevrimiçi eğitim, 6.260 saat sürdürülebilirlik konulu sınıf içi eğitim verdik.

Atık Yönetimi

Hizmet ağımızın sürekli genişlemesi ihtiyaç duyulan enerji miktarımızdaki artışla birlikte oluşan atık miktarımızı da yükseltmektedir. Buna karşın kişi başı atık oluşum miktarlarımızı azaltma çalışmaları yürütmekteyiz. Bu bağlamda; kurum içi ve dışı yazışmaların elektronik ortama alınması, faks makinalarının kaldırılarak elektronik ortama alınması, kişi bazlı kağıt tüketim takibi yapılması ve kağıt tüketim verilerinin şube çalışanı ile paylaşılması uygulamalarını faaliyete geçirerek oluşan atık miktarlarımızı azaltmaya ve tüm lokasyonlarımızda geri dönüşüm kutuları bulundurarak geri dönüşüm oranımızı arttırmaya devam ediyoruz. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızın yönetimini tamamlayarak yerel ve uluslararası mevzuatlara uygun hale getirdik.

Elektronik atıklarımızın yönetiminde ürünlerin atık olarak kabulünden önce işlemden geçirerek çalışır durumda bulunan ürünlerimiz için bağış kampanyaları düzenliyoruz.

2019 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi (Zero Waste) sistem kayıtlarımızı tamamladık ve 2020 yılı içerisinde belgelendirme sürecine başlayacağız. Çalışan farkındalık çalışmaları kapsamında 2020 yılı içerisinde Sıfır Atık Projesi eğitimlerine başlayarak yıl içerisinde tüm çalışanlarımızın eğitimi almış olmasını hedefliyoruz.