Çevresel Performans

Ekosistem hizmetleri, tüm sektörlerin devamlılığı için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda hava, su, canlılar ve doğal kaynak stoklarını barındıran doğal sermayemizi koruyarak devam ettirmek üzere çalışıyoruz. Banka olarak operasyonlarımızdaki çevresel etkilerimize odaklanıyoruz.

Çevresel performansımız kapsamında öncelikli olarak takip ettiğimiz alanların başında sera gazı salımları geliyor. Karbon salımlarımızın takibi ve raporlamasını Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıyoruz.


İklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin üç ana bileşeni bulunuyor:

  • Sürdürülebilir Enerji Finansmanı: Yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vererek sürdürülebilir enerji yatırımlarına ve projelerine finansman desteği sağlamak.
  • Çevresel Etkileri Azaltmak: Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan etkileri ve karbon ayak izini küçültmek.
  • Çalışan Farkındalığını Artırmak: Çalışanlarımıza enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında eğitimler vererek, bu konularda bilinci artırmak ve hem Banka içinde hem de Banka dışında enerji tasarrufu, atıkların kaynağında ayrıştırılması gibi konularda çevreye duyarlı davranış değişikliklerini sağlamak.