Finansal Sermaye

Ürün ve hizmetlerimiz, paydaşlarımız için değer yaratmamızın en önemli aracı. Toplumun çok çeşitli katmanlarının sosyo-ekonomik gelişimine sürdürülebilir ürünlerle destek oluyor, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, sorumlu finansman anlayışımız kapsamında desteklediğimiz projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendiriyoruz.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın en önemli bileşenlerinden birini sürdürülebilir ürün ve hizmetler oluşturuyor. Çevresel ve sosyal alanda en büyük etkimiz finansman yoluyla oluşuyor. Bu doğrultuda finansmanla ortaya çıkan etkilerimizi en aza indirerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünler geliştirmek üzere çalışıyoruz. Toplumun her kesimini gözeterek sosyoekonomik gelişimi desteklemek üzere ürünleri müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylelikle hem müşterilerimizin güçlenmelerini sağlıyor hem de yerel yönetimler, KOBİ’ler, kadın girişimciler, tarım sektörü çalışanları gibi çok çeşitli gruplar için sağladığımız destekler ile toplumsal gelişimi teşvik ediyor, yenilenebilir enerjiye finansman sağlıyoruz.

Sorumlu ürün ve hizmetler konusunda detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporlarımızdan erişebilirsiniz.

Sorumlu Finansman

Topluma ve çevreye katkıda bulunma görevimizin temelinde sorumlu finansman yer almaktadır. Finansman sağladığımız projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyor, finansman sağladığımız projeler ile olumlu dolaylı etki yaratmaya odaklanıyoruz.

Finansman sağladığımız projelerin dolaylı olarak ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkileri bulunuyor. Bu kapsamda Kurumsal Krediler Müdürlüğü Kredi Politikası Belgesi’ne Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Sürdürülebilirlik başlığını ekledik. Böylece finansmanda çevre dostu projelere, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik tanıyoruz.

Tüm projelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarını sağladığımız finansmanlarda ön gereklilik olarak belirliyoruz. Projelerin çevresel standartlara ilişkin sağlaması gereken dokümanları proje finansmanından önce talep ediyoruz. Çevresel kriterlere ilave olarak çalışan ve insan hakları, etik değerler, çocuk işçi çalıştırmama ve zorla çalıştırmama konularında çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını bekliyoruz. Seçilmiş bazı sektörlere ise hiçbir koşul altında finansman sağlamıyoruz.

Kredi sağladığımız pek çok proje kapsamında Dünya Bankası (World Bank), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) gibi uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu kuruluşlar aracılığıyla finansman sağladığımız pek çok projenin yüksek etik, çevresel ve sosyal kriterleri karşılaması gerekiyor.

KOBİ, tarım kredileri ve ticari krediler portföyünün çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ve kredilerin çevresel ve sosyal risk seviyelerine göre sınıflandırılabilmesini sağlayacak sistem üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulacak bu sistem ile KOBİ, tarım ve ticari segmentlerindeki kredili müşterilerin çevresel ve sosyal risk durumlarını değerlendireceğiz. AFD ile olan kredi anlaşmasına göre bu sistemi 2020 yılının sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız.