Sürdürülebilir ve Sorumlu Finansman

Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, toplumun çok çeşitli katmanlarının sosyo-ekonomik gelişimine sürdürülebilir finansman ürünleriyle destek oluyoruz. Ayrıca, sorumlu bankacılık anlayışımız kapsamında finanse ettiğimiz projelerin sosyal ve çevresel etkilerini takip etmeyi sorumlu finansman yaklaşımı altında ele alıyoruz.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın en önemli bileşenlerinden birini sürdürülebilir ürün ve hizmetler oluşturuyor. Çevresel ve sosyal alanda en büyük etkimiz finansman yoluyla oluşuyor. Bu doğrultuda finansmanla ortaya çıkan etkilerimizi en aza indirerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünler geliştirmek üzere çalışıyoruz. Toplumun her kesimini gözeterek sosyoekonomik gelişimi desteklemek üzere ürünleri müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylelikle hem müşterilerimizin güçlenmelerini sağlıyor hem de yerel yönetimler, KOBİ’ler, kadın girişimciler, tarım sektörü çalışanları gibi çok çeşitli gruplar için sağladığımız destekler ile toplumsal gelişimi teşvik ediyor, yenilenebilir enerjiye finansman sağlıyoruz.

Sorumlu ürün ve hizmetler konusunda detaylı bilgiye Entegre Faaliyet Raporumuzdan erişebilirsiniz.

Sorumlu Finansman

Topluma ve çevreye katkıda bulunma görevimizin temelinde sorumlu finansman yer almaktadır. Finansman sağladığımız projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyor, finansman sağladığımız projeler ile olumlu dolaylı etki yaratmaya odaklanıyoruz.

Finansman sağladığımız projelerin dolaylı olarak ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkileri bulunuyor. Bu kapsamda Kurumsal Krediler Müdürlüğü Kredi Politikası Belgesi’ne Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Sürdürülebilirlik başlığını ekledik. Böylece finansmanda çevre dostu projelere, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik tanıyoruz. Tüm projelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarını sağladığımız finansmanlarda ön gereklilik olarak belirliyoruz. Projelerin çevresel standartlara ilişkin sağlaması gereken dokümanları proje finansmanından önce talep ediyoruz. Çevresel kriterlere ilave olarak çalışan ve insan hakları, etik değerler, çocuk işçi çalıştırmama ve zorla çalıştırmama konularında çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını bekliyoruz. Aşağıda belirttiğimiz sektörlere ise hiçbir koşul altında finansman sağlamıyoruz.

  • Nükleer enerji üreten işletmeler
  • Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi ile iştigal olan işletmeler
  • Yasa dışı çocuk işçi çalıştıran işletmeler
  • Şans oyunları ve kumar oynatan işletmeler
  • Alkollü içki üreticileri ve bunların ulusal distribütörleri
  • Tütün mamulleri üreticileri ve bunların ulusal distribütörleri
  • Yasa dışı balık avcılığı

Kredi sağladığımız pek çok proje kapsamında Dünya Bankası (World Bank), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) gibi uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu kuruluşlar aracılığıyla finansman sağladığımız pek çok projenin yüksek etik, çevresel ve sosyal kriterleri karşılaması gerekiyor.

2020 yılında, ayrıca Fransız Kalkınma Ajansı’ndan sağladığımız fon kapsamında yaptığımız anlaşmaya göre kredi tahsis süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları başlattık. Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’nin kurulumunu yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.