Öncelikli Konular

Öncelikli sürdürülebilirlik konularımız, çalışmalarımızı odaklayacağımız ve performansımızı paydaşlarımızla şeffafça paylaşacağımız alanları ifade ediyor. Aynı zamanda, stratejik iş modelimize de girdi sağlayarak, canlı bir döngü içerisinde yer almasını sağlıyor. Aşağıdaki önceliklendirme matrisi, 2019 yılında, Entegre Raporlama ve AccountAbility AA1000SE standardına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz paydaş katılımı süreci sonucu Bankamızın stratejik odak noktalarını gösteriyor.