Tazminat Politikası

T. Vakıflar Bankası T.A.O. personeline ilişkin tazminat politikası, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

- 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesine istinaden 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, kıdem tazminatına hak kazanılan hallerin ortaya çıkması halinde, personele veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmektedir.

- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi çerçevesinde, belirsiz süreli iş sözleşmeleri yasal ihbar sürelerine uyulmaksızın Banka tarafından sona erdirilen personele ihbar tazminatı ödenmektedir.