İş'e Devam Destek Kredisi

Tüm Kampanyalar

Sektör ayrımı yapılmaksızın yeni tip Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletmelerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İşe Devam Destek Kredisi hazırlanmıştır.

İstihdamın korunması şartı ile hazırlanan İşe Devam Destek Kredisi, Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılacak olup kullandırılacak kredi tutarının %80’ine kadar Hazine tarafından kefil olunacaktır.

İşe Devam Destek Kredisi’nden Kimler Faydalanabilir?

Krediden Kobi ve Kobi Dışı (Ticari, Kurumsal) tüm gerçek ve tüzel kişi işletmelerimiz faydalanabilecektir.

İşe Devam Destek Kredisi’nin Şartları Nelerdir?

  • İşe Devam Destek Kredisi, işletmelerimizin 2020 yılı Şubat ayına kayıtlı çalışan sayısının korunması ön koşulu ile kullandırılacaktır.
  • Kredi başvurusu esnasında işletmelerimizin 2020 Şubat ayı SGK Bildirgeleri ile Bankamız ve diğer bankalardaki toplam kredi tutarlarının yer aldığı TBB Risk Merkezi raporu talep edilecektir.
  • Kredi, yalnızca TL cinsinden kullandırılabilecektir.
  • İşletmelerimize kullandırılabilecek azami kredi tutarı, 2018 yıl sonu kesinleşmiş mali verilerinde yer alan ciro bilgisine göre belirlenecektir. Ciro aralığına göre aşağıdaki azami tutarlarda kredi kullanılabilecektir:
2018 Yılı Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0-25 Milyon 12.500.000
25-125 Milyon 62.500.000
125 Milyon üzeri 125.000.000

 İşe Devam Destek Kredisi’ni Ödeme Şartları Nasıldır?

  • Kredi; 6 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak yıllık %7,50 faiz oranı ve %0,75 dosya masrafı ile taksitli olarak kullandırılacak ve aylık eşit taksitli olarak geri ödenecektir.
  • Buna ek olarak; kredi KGF kefaleti ile kullandırıldığından kredi kullandırım anında %0,75 peşinen KGF kefalet komisyonu olarak tahsil edilecektir.
  • İşe Devam Destek Kredisi’nin İşletmelerimize toplam maliyeti %9’dur.
KREDİNİN VADESİ KREDİNİN FAİZ ORANI (Yıllık) DOSYA MASRAFI KGF KEFALET KOMİSYONU
36 AY %7,50+BSMV Binde 7,5 + BSMV Binde 7,5

İşe Devam Destek Kredisi’ne Nereden Başvuru Yapılabilir?

  • İşletmelerimiz kredi başvurularını tüm Şubelerimizden şahsen yapabileceği gibi, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak istemeyen işletme sahiplerimiz sayfa başında yer alan “Kobi Hemen Başvur” butonu ile de hızlıca başvurularını iletebileceklerdir.

Bankamız gerekli gördüğü hallerde, limit ve kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.