Çek Ödeme Destek Kredisi

Tüm Kampanyalar

Ticari faaliyetlerinde ödeme aracı olarak çek kullanan işletmelerimizi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden korumak amacıyla Çek Ödeme Destek Kredisi hazırlanmıştır.

İşletmelerimiz, keşide ettikleri gerçek ticari ilişkiden kaynaklanan çeklerini Çek Ödeme Destek Kredisi kullanarak keşide tarihinde keşide edene rahatlıkla ödeyebilecektir.

Çek Ödeme Destek Kredisi, Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılacak olup kullandırılacak kredi tutarının %80’ine kadar Hazine tarafından kefil olunacaktır.Çek Ödeme Destek Kredisi’nden Kimler Faydalanabilir? Krediden Kobi ve Kobi Dışı tüm gerçek ve tüzel kişi işletmelerimiz faydalanabilecektir.

Çek Ödeme Destek Kredisi’nin Şartları Nelerdir?

  • 25.03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen faturalarla bağlantılı keşide edilmiş/ edilecek olan tüm çekler için kredi kullandırımı yapılabilecektir.
  • Kredi, yalnızca TL cinsinden kullandırılabilecektir.
  • İşletmelerimizin kredi kullandırımı öncesinde çek bordrolarını ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturaları ibraz etmeleri gerekmektedir. Fatura tutarının çek tutarından büyük olması halinde, çek tutarı esas alınarak kredi kullandırılacaktır.
  • İbraz edilen çek bordrosunda yer alan çeklerin keşide tarihi azami 30.06.2020 (dahil) olabilecektir.
  • İşletmelerimize kullandırılabilecek azami kredi tutarı, 2018 yıl sonu kesinleşmiş mali verilerinde yer alan ciro bilgisine göre belirlenecektir. Ciro aralığına göre aşağıdaki azami tutarlarda kredi kullanılabilecektir:
2018 Yılı Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0-25 Milyon 1.250.000
25-125 Milyon 6.250.000
125 Milyon üzeri 12.500.000

Çek Ödeme Destek Kredisi’ni Ödeme Şartları Nasıldır?

  • Kredi; 3 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere azami 12 ay vadeli olarak yıllık %9,50 faiz oranı ve Binde 5 dosya masrafı ile taksitli olarak kullandırılacak ve aylık eşit taksitli olarak geri ödenecektir.
  • Buna ek olarak; kredi KGF kefaleti ile kullandırıldığından kredi kullandırım anında Binde 5 peşinen KGF kefalet komisyonu olarak tahsil edilecektir.
  • Çek Ödemesi Destek Kredisi’nin İşletmelerimize toplam maliyeti %10,5’tir.
KREDİNİN VADESİ KREDİNİN FAİZ ORANI (Yıllık) DOSYA MASRAFI KGF KEFALET KOMİSYONU
12 AY %9,50+BSMV Binde 5 + BSMV Binde 5

Çek Ödeme Destek Kredisi’ne Nereden Başvuru Yapılabilir?

  • İşletmelerimiz kredi başvurularını tüm Şubelerimizden şahsen yapabileceği gibi, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak istemeyen işletme sahiplerimiz sayfa başında yer alan “Kobi Hemen Başvur” butonu ile de hızlıca başvurularını iletebileceklerdir.

Bankamız gerekli gördüğü hallerde, limit ve kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.