VakıfBank Bir Kez Daha Karbon Negatif

Tüm Kampanyalar
Bankamız 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da yenilenebilir enerjinin desteklenmesi amacıyla 40.429 tCO2e karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen 45.000 Doğrulanmış Karbon Birimi alarak Karbon Negatif kuruluş olma durumunu yinelemiştir. 2019 yılında 53.413 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon miktarını yaklaşık %25 azaltarak 40.429 tCO2e seviyesinde tutmuştur. 2021 yılı içerisinde toplam elektrik tüketimimiz içerisindeki yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payını %50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.