Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yatırım projelerinin finansmanına yönelik olarak bankamız aracılığı ile kredi kullandırmaktadır.

Kredi, Türkiye’de imalat ve hizmet sektörüne dönük istihdam imkanları yaratılmasını sağlayacak olan, ihracat ya da döviz kazandırıcı potansiyeli bulunan, küçük ve orta ölçekli özel sektör projelerinin kısmi finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Bankamızca yapılan incelemeleri, müteakip kredilendirmesi uygun görülen projelerin Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nca onaylanması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için size yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Sizin İçin Seçtiklerimiz