Çevresel Performans

VakıfBank, iklim değişikliğinin yaşamımıza meydan okuduğunun ve toplum için acil çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun olduğunun bilincindedir. İklim değişikliğinin olası etkileri; çevreyi, tüm insanlığı ve küresel ekonomiyi de kapsayacak şekilde geniş kapsamlıdır. VakıfBank, faaliyet, ürün ve hizmetlerinin iklim üzerinde etkisi olduğunun bilinciyle, bu etkiyi en aza indirmek istemektedir. Finans sektörünün önemli bir oyuncusu olan VakıfBank, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş sağlayarak önemli bir rol oynayacaktır.VakıfBank'ın iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmak önceliklidir. Enerji tasarrufu hedeflemek, VakıfBank'ın sera gazı envanterini azaltmanın yanı sıra faaliyet giderlerini düşürmesine ve artan enerji fiyatları karşısında riskini azaltmasına katkı sağlayacaktır. Sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı, VakıfBank için önemli bir konudur. Aynı zamanda bu enerjiyi temin etmiş olduğu tedarikçilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması bir diğer önemli husustur. VakıfBank 2017 yılında tüketmiş olduğu elektriğin %88’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten gerçekleştirmiştir.VakıfBank, 2015 yılı içerisinde ilk Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporunu yayımlamış ve her sene yayınlamaya devam etmektedir. Bu raporu karbon ve sera gazı emisyonlarını izlemek ve azaltım tedbirlerini de içeren bir sera gazı emisyon stratejisi oluşturmak için kullanmaktadır. VakıfBank Karbon ve Sera Gazı prosedürü hazırlanmıştır. Ancak, daha da önemlisi, VakıfBank, sera gazı raporunu şirket içi ve şirket dışında farkındalığı arttırmak için bir araç olarak kullanacak, iklim değişikliği konusunda bilinci attıracaktır.Sürdürülebilir Bankacılık ve İklim Değişikliği ile Mücadele konulu eğitimler hazırlanarak e-öğrenme portalıyla banka çalışanlarına eğitimler verilmektedir. Tüm Banka çalışanlarının çevreye ve doğaya farkındalık yaratma ve bilinçlendirme eğitimlerine önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Atık ve su alanında da projeler geliştirerek çalışanlarımıza verdiğimiz eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da artırmayı planlıyoruz.Ölçülemeyen yönetilemez anlayışıyla öncelikle doğru ve nitelikli bilginin elde edilmesi için Enerji ve Çevre Yönetim Servisi şube ve birimlerde çalışan çevre temsilcileri için tüketim föyü doldurma rehberi ve denetim rehberi oluşturmuştur. Gelen verilerin nitelikli ve güvenilir olması ile beraber önümüzdeki yıllarda Verimlilik Artırıcı Projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Genel Müdürlük birimleri ve 31 şubede yapılan denetimler sonucu bu yıl ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini bankaya kazandırdık.Genel Müdürlük birimleri ve 31 şubede yapılan denetimler sonucu bu yıl ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini bankaya kazandırdık.Atık alanında da çalışmalar yapılmaktadır. Tüm şubelere geri dönüşüm kutuları konulmakta ve düzenli sağlanan veriler vasıtasıyla haftalık, aylık olarak geri dönüşüme kazandırılan atık miktarının kontrol ve takibi yapılabilmektedir.VakıfBank tüm faaliyetlerinde ülkenin ve dünyanın sahip olduğu doğal kaynakları koruyarak en verimli biçimde kullanmayı ve paydaşlarının nazarında örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir.Çevresel performansın detaylarına Sürdürülebilirlik Raporları ve CDP Raporlarından ulaşabilirsiniz.