Çevre Yönetimi

VakıfBank, iklim değişikliğinin yaşamımıza meydan okuduğunun ve toplum için acil çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun olduğunun bilincindedir. İklim değişikliğinin olası etkileri; çevreyi, tüm insanlığı ve küresel ekonomiyi de kapsayacak şekilde geniş kapsamlıdır. VakıfBank, faaliyet, ürün ve hizmetlerinin iklim üzerinde etkisi olduğunun bilinciyle, bu etkiyi en aza indirmek istemektedir. Finans sektörünün önemli bir oyuncusu olan VakıfBank, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş sağlayarak önemli bir rol oynayacaktır.VakıfBank'ın iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmak önceliklidir. Enerji tasarrufu hedeflemek, VakıfBank'ın sera gazı envanterini azaltmanın yanı sıra faaliyet giderlerini düşürmesine ve artan enerji fiyatları karşısında riskini azaltmasına katkı sağlayacaktır. Sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı, VakıfBank için önemli bir konudur. Aynı zamanda bu enerjiyi temin etmiş olduğu tedarikçilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması bir diğer önemli husustur. VakıfBank 2016 yılında tüketmiş olduğu elektriğin %86’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten gerçekleştirmiştir.VakıfBank, 2015 yılı içerisinde ilk Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporunu yayımlamış ve her sene yayınlamaya devam etmektedir. Bu raporu karbon ve sera gazı emisyonlarını izlemek ve azaltım tedbirlerini de içeren bir sera gazı emisyon stratejisi oluşturmak için kullanmaktadır. VakıfBank Karbon ve Sera Gazı prosedürü hazırlanmıştır. Ancak, daha da önemlisi, VakıfBank, sera gazı raporunu şirket içi ve şirket dışında farkındalığı arttırmak için bir araç olarak kullanacak, iklim değişikliği konusunda bilinci attıracaktır.Sürdürülebilir Bankacılık ve İklim Değişikliği ile Mücadele konulu eğitimler hazırlanarak e-öğrenme portalıyla banka çalışanlarına eğitimler verilmektedir. Tüm Banka çalışanlarının çevreye ve doğaya farkındalık yaratma ve bilinçlendirme eğitimlerine önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Atık ve su alanında da projeler geliştirerek çalışanlarımıza verdiğimiz eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da artırmayı planlıyoruz.Ölçülemeyen yönetilemez anlayışıyla öncelikle doğru ve nitelikli bilginin elde edilmesi için Enerji ve Çevre Yönetim Servisi şube ve birimlerde çalışan çevre temsilcileri için tüketim föyü doldurma rehberi ve denetim rehberi oluşturmuştur. Gelen verilerin nitelikli ve güvenilir olması ile beraber önümüzdeki yıllarda Verimlilik Artırıcı Projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.Çevresel Yönetim Sistemini bankaya kazandırmak için çalışmalar başlatılmış olup Genel Müdürlük binalarına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini entegre ederek sertifika alınması planlanmaktadır.Atık alanında da çalışmalar yapılmaktadır. Tüm şubelere geri dönüşüm kutuları konulmakta ve düzenli sağlanan veriler vasıtasıyla haftalık, aylık olarak geri dönüşüme kazandırılan atık miktarının kontrol ve takibi yapılabilmektedir.VakıfBank Genel Müdürlük binaları ve şube lokallerinde merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin uygulama alanını çoğaltmaktadır. Aynı zamanda A sınıfı inverterli klimalar kullanarak enerji verimliliğine dikkat etmekte ve dolaylı olarak karbon salınımı düşük ürünleri tercih etmektedir. Tüm şube ve ATM’lerin dış tabela aydınlatmalarında LED aydınlatma sistemi kullanılmaktadır. VakıfBank, bilgisayarların ve Ip telefonlarının belirlenmiş saatlerde merkezi olarak kapatılmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra sunucu altyapısı için enerji verimliliği yüksek blade sunucu teknolojisi tercih edilerek daha az alanda, daha düşük enerji sarfiyatı ile daha yüksek işleme kapasitesi elde edilmektedir. Sunucu sanallaştırma ile 1/20 fiziksel/sanal konsolidasyon oranı yakalanarak mevcut veri merkezi elektrik tüketiminden 1/3 oranında tasarruf sağlanmıştır.  • Düşük enerji sarfiyatı esas alınarak enerji verimliliği yüksek aydınlatma, elektrik ve mekanik altyapı ürünleri tercih edilmiş,
  • İletim mesafeleri azaltılarak etkili ısı yalıtımı uygulanmış,
  • Bölgesel soğutma tercih edilmiştir.


VakıfBank tüm faaliyetlerinde ülkenin ve dünyanın sahip olduğu doğal kaynakları koruyarak en verimli biçimde kullanmayı ve paydaşlarının nazarında örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir.