Döviz Kredileri

Döviz Kredisi

İhracatı olmayan veya ihracat taahhüdü olmadan kredi kullanmak isteyen firmalara, bir yıldan uzun vadeli olarak kullandırılan kredilerdir.

Kredinin avantajları

  • Vergi, resim ve harç istisnası bulunmamaktadır.

İhracat Kredileri

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracatın finansmanı amacıyla, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan kredilerdir.

  • Bankamız Kaynaklı TL İhracat Kredisi
  • Bankamız Kaynaklı Döviz Kredisi

Kredinin avantajları

  • Vergi, resim ve harç istisnası uygulanmaktadır.

Turizm Müesseseleri, Seyahat Acenteleri ile Gemi Bakım-Onarımı Yapan Firmalara Kullandırılacak Döviz Kredileri

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler arasında yer alan;

  • Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin, yurt içinde ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının,
  • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen gemi bakım ve onarım hizmetlerinin,
  • Uluslararası havalimanlarında, yurtdışındaki yerleşik firmalara hava aracı bakım ve onarımı hizmeti sunan firmalar lehine, bu faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.
  • Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) kapsamında kullandırılıyorsa, istisnaya tabidir.
  • Bu tür krediler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabidir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.


Hemen Başvur

Sizin İçin Seçtiklerimiz