Dövize Endeksli Krediler

Döviz kredisi kullanamayan, ancak dövize endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan firmalara, her türlü ticari faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Dövize endeksli krediler, bir firma lehine tespit edilen kredinin belli bir döviz cinsine endekslenerek, firmalara bu limit dahilinde, ödeme tarihindeki bankamız döviz alış kurları üzerinden TL olarak ödenen kredilerdir.

Faiz tahakkuk dönemlerinde, krediye tahakkuk edecek faiz ve kur farklarının toplamı üzerinden yürürlükteki oranlara göre KKDF ve BSMV kesintisi yapılmaktadır.

Kredinin Avantajları

  • Her türlü ticari faaliyetin finansmanı amacıyla kullanılabilir.
  • İhracat taahhüdü doğurmadığından, taahhüt açığı ve müeyyide riski doğurmaz.
  • Döviz kurlarındaki artışın, TL faizlerinin altında kalacağını öngören firmalar için uygun bir finansman kaynağıdır.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.