Elektronik Teminat Mektubu

Tüm Kampanyalar


Elektronik Teminat Mektubu Platformu Öncesi Süreçler

Bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun kullandırım, teslim ve takip süreçleri fiziki olarak yapılmaktadır. Teminat mektubunun fiziki alışverişi mektubun tesliminde ve saklanmasında bir takım maliyetlere neden olmaktadır.

 • Teminat mektubunun sahte olması
 • İmza yetkililerinin teyit edilememesi
 • Teslim ve Saklama zorlukları
 • Mektubun kaybedilmesi veya tahrip edilmesi
 • Vade takibinde zorluk yaşanması

Elektronik Teminat Mektubu Platformu Kapsamında Yapılacak İşlemler

 • Teminat Mektubu Düzenlenmesi
 • Teminat Mektubu Vadelerinin Güncellenebilmesi
 • Teminat Mektubunun Tazmini, İadesi veya İbrası

Elektronik Teminat Mektubu Platformu Kapsamında Yapılamayacak İşlemler

 • Elektronik Teminat Mektubu Paketi öncesinde verilen teminat mektupları
 • Muhatabı yurtdışı yerleşik olan teminat mektupları
 • Yurtdışı şubelerin düzenlediği teminat mektupları
 • Yurtdışına verilen kontrgarantiler.

Elektronik Teminat Mektubu Platformu Kullanmanın Faydaları

 • Fiziki teslim iade süreçleri ortadan kalkacağından zaman tasarrufu sağlanacaktır.
 • İlgili kişilerce teminat mektuplarının takibi yapılabilecektir.
 • Teyit almaya gerek kalmayacağından sahte mektupların önüne geçilecektir.
 • Posta maliyeti azalacak ve kağıt tasarrufu sağlanacaktır..

Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nun Kamu Kurumlarında Kullanımı

Kamu kurumlarından öncelikli olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün muhatabı olduğu mektuplar devreye alınmıştır. T.C . Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına göre 28 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Gümrükler Genel Müdürlüğüne hitaben düzenlenecek mektuplar sadece ETMP aracılığı ile düzenlenecek olup kağıt ortamda düzenlenen mektuplar kabul edilmeyecektir. İlerleyen dönemlerde diğer kamu kurumlarının da geçişi peyder pey sağlanacaktır.

Elektronik Teminat Mektubu verilebilecek firma listesi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için en yakın VakıfBank Şubesine bekleriz.