Factoring ve Leasing

Vakıf Factoring

Factoring, firmaların yurtiçi ve yurtdışına mal satışı ve/veya hizmet arzından doğan vadeli alacaklarının, "factor" adı verilen şirkete temlik edilmesi suretiyle "garanti", "finansman" ve "tahsilat" hizmetlerinin alınmasını sağlayan finansal bir üründür.

Çözüm ortağınız Vakıf Factoring, güçlü sermaye yapısı ve dinamik kadrosuyla hizmetinizdedir.

Vakıf Factoring'i daha yakından tanımak için tıklayın.

Vakıf Leasing

Leasing, belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilen ve kiralayan tarafından satın alınan malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır.

Size ve ihtiyaçlarınıza en uygun özel finansman, Vakıf Leasing'de mutlaka vardır.

Vakıf Leasing'i daha yakından tanımak için tıklayın.