Fiyat Adımları ve Tavan – Taban Fiyat

Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılmaktadır. Fiyat limitlerinin belirlenmesi amacıyla baz fiyata (bir önceki seans kapanış fiyatı) uygulanacak marjlar:

  • Paylar ve Borsa Yatırım Fonları (BYF) için %20
  • Yeni pay alma hakları ve ISKUR.E için %50
  • Varant ve sertifikalar için serbest marj

olarak belirlenmiştir. (gerekli durumlarda bazı pay ve BYF sıralarında serbest marj uygulanabilir).

Kapanış seansında, sürekli işlem bölümünde gerçekleşen son işlem fiyatı üzerine ±%3 olarak uygulanarak bulunan fiyat limitleri uygulanmaktadır.

Tablo-1: Paylarda ve Yeni Pay Alma Hakkı Kuponlarında Uygulanan Baz Fiyat Aralıkları ve Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı(TL)
0,01 - 19,99 0,01
20,00 - 49,98 0,02
50,00 - 99,95 0,05
100,00 - üzeri 0,10

Tablo-2: Yeni Sisteme Geçişle Birlikte Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgelerinde Uygulanacak Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı(TL)
0,01 - 49,99 0,01
50,00 - 99,98 0,02
100,00 - 249,95 0,05
250,00 - üzeri 0,10

Seans içerisinde ilgili fiyat adım sınırı değiştiğinde fiyat adımı da değişmektedir.