Forfaiting

Forfaiting, ihracat işlemlerinden doğan ancak henüz vadesi gelmemiş bir alacağın, rücu edilmeksizin (kayıtsız, şartsız ve cayılamaz) bir banka ya da bir finans kurumu tarafından satın alınmasıdır. Forfaiting'in "alacağın kesin olarak satılması" esasına dayandığına dikkat edilmelidir. 

İhracatçı açısından avantajları

  • İhracatçının likiditesinin artmasını sağlar.
  • İhracatçının kredi alabilme kapasitesi artar.
  • Riski bulunmamaktadır.
  • Vadeli satıştan dolayı herhangi bir tahsil ve takip sorunu ile bunlara ait masraf bulunmamaktadır.
  • İhracatçının rekabet gücünü artırır. 

İthalatçı açısından avantajları

  • İthalatçı firma, maliyetini önceden ve kesin olarak bilme avantajına sahiptir.
  • Satıcının riskten korunduğunu bilmesi, ithalatçı firmaya pazarlık avantajı sağlar.
  • Gayrinakdi kredi kullanmış olduğundan nakdi kredi kullanma imkanını saklı tutar.