Forward İşlemleri

Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, kur dalgalanmalarına karşı korunma tekniği olarak da tanımlanabilir.

Forward sözleşmelerinde tarafları, alıcılar ve satıcılar oluşturur. Taraflar, anlaşma tarihinde (Valör) miktar, fiyat ve para değişimi tarihi (vade) konusunda mutabık kalırlar.

Avantajları

  • Kur riskinin kontrol edilmesini sağlar,
  • İthalat ya da ihracat, vadeli ödeme veya tahsilat durumunda kur değerinin daha önce belirlenmesi sayesinde kurdaki dalgalanmaların olumsuz etkisinden korur,
  • Dalgalı kur sisteminin getirdiği kur belirsizliğini ortadan kaldırmış olur,
  • Nakit girişi ve karlılık oranında, beklenmedik ama aldatıcı dalgalanmaları önler,