Gelişmeler

Karbon ve Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği

Çevresel performansımız kapsamında öncelikli olarak takip ettiğimiz alanların başında sera gazı salımları geliyor. Karbon salımlarımızın takibi ve raporlamasını Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin üç ana bileşeni bulunuyor:

  • Sürdürülebilir Enerji Finansmanı: Yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vererek sürdürülebilir enerji yatırımlarına ve projelerine finansman desteği sağlamak.
  • Çevresel Etkileri Azaltmak: Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan etkileri ve karbon ayak izini küçültmek.
  • Çalışan Farkındalığını Artırmak: Çalışanlarımıza enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında eğitimler vererek, bu konularda bilinci artırmak ve hem Banka içinde hem de Banka dışında enerji tasarrufu, atıkların kaynağında ayrıştırılması gibi konularda çevreye duyarlı davranış değişikliklerini sağlamak.

Raporlama

VakıfBank, iklim değişikliği stratejisi, risk yönetimi, karbon emisyonları gibi bildirimleri içeren CDP (Karbon Saydamlık Projesi) iklim değişikliği programına 2015 yılında bildirimde bulunmaya başlamıştır. 2017 yılında CDP’de “B” yönetimsel seviyesinde performans skoru elde edilmiştir.

Emisyon Azaltım Hedefleri

VakıfBank, CDP’de elde etmiş olduğu başarısını koruyabilmek için faaliyetlerinden meydana gelen karbon emisyonlarının azaltılması yönünde Yönetim Kurulu’nun onayı ile aşağıda belirtilen taahhütleri kabul etmiştir:  • Yıllık %2’lik metrekare başına sarf edilen elektrik tüketim tasarrufu
  • Yıllık %2’lik metrekare başına sarf edilen doğalgaz tüketim tasarrufu
  • Yıllık %2’lik kişi başı kullanım suyu tüketim miktarı tasarrufu
  • Yıllık %2’lik kişi başı kağıt kullanımı tasarrufu
  • Banka toplam karbon ve sera gazı emisyonunu %2’lik azaltım

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji tüketimimiz geçen yıla oranla %4 artış göstererek 59.507 MWh’e ulaştı. Bu şekilde tükettiğimiz elektriğin %88’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamış olduk ve 26.331 ton karbon salım azaltımı yaptık.