Gelişmeler

Karbon ve Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği

VakıfBank Çevre Yönetim Servisi tarafından 2015 yılında oluşturulan çevresel etki raporlamalarının esaslarını ve yöntemini belirleyen Karbon ve Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 2016 yılında devreye alınmıştır.

Raporlama

VakıfBank, iklim değişikliği stratejisi, risk yönetimi, karbon emisyonları gibi bildirimleri içeren CDP (Karbon Saydamlık Projesi) iklim değişikliği programına 2015 yılında bildirimde bulunmaya başlamıştır. 2016 yılında raporlamaya devam edilerek 2015 yılında “C” olan performans notu 2016 yılında “B” yönetimsel seviyesine yükseltilmiştir.

Emisyon Azaltım Hedefleri

VakıfBank, CDP’de elde etmiş olduğu başarısını koruyabilmek için 2016 yılında faaliyetlerinden meydana gelen karbon emisyonlarının azaltılması yönünde Yönetim Kurulu’nun onayı ile aşağıda belirtilen taahhütleri kabul etmiştir:

  • Yıllık %2’lik metrekare başına sarf edilen elektrik tüketim tasarrufu
  • Yıllık %2’lik metrekare başına sarf edilen doğalgaz tüketim tasarrufu
  • Yıllık %2’lik kişi başı kullanım suyu tüketim miktarı tasarrufu
  • Yıllık %2’lik kişi başı kağıt kullanımı tasarrufu
  • Banka toplam karbon ve sera gazı emisyonunu %2 ‘lik azaltım.

Yenilenebilir Enerji

VakıfBank, 2016 yılında tüketmiş olduğu elektrik miktarının yaklaşık %86’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak, yenilenebilir enerjinin payını arttırmıştır.