Gizlilik Politikamız

T. Vakıflar Bankası T.A.O. (“VakıfBank”), çağdaş ve yenilikçi bankacılık anlayışını, müşteri memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tutarak, çeşitli elektronik ortamlar üzerinden sunduğu bankacılık hizmetlerine müşterilerinin erişimini sağlamaktadır. Bu elektronik ortamlar, www.vakifbank.com.tr adresli web sitesi, internet/mobil bankacılık şubeleri, ATM’ler ve çağrı merkezi başta olmak üzere, mevcut durumda aktif olan veya teknolojik gelişmelere paralel olarak gelecekte aktif hale getirilecek, elektronik ve/veya telekomünikasyon cihazları vasıtasıyla yapılan her türlü bankacılık hizmetlerine uzaktan erişimi kapsar.

VakıfBank, müşterilerinin bu elektronik ortamları kullanmaları sırasında edinilenler de dâhil olmak üzere, müşterilere dair edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı şekilde ve bu “Gizlilik Politikası” çerçevesinde korumayı taahhüt eder.

VakıfBank, bu bilgilere yönelik, diğer hizmet yararlanıcıları tarafından görüntülenmesinin veya değiştirilmesinin engellenmesini de kapsayacak şekilde, her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

VakıfBank, müşterilerin bilgilerinin edinimi, kullanılması, saklanması ve diğer taraflarla paylaşılmasına dair her türlü eylemini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunlara bağlı düzenlemelere uygun gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, müşterilere ilişkin her türlü bilgi, müşterilerimize daha iyi bir bankacılık deneyimi sunabilmek ve yasalarda açıkça tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla edinilmekte, kullanılmakta, saklanmakta ve hizmeti yerine getirmek için üçüncü bir taraftan destek hizmeti alınması durumunda bu üçüncü tarafla paylaşılmaktadır. İlgili yasal mevzuat kapsamında yapılan paylaşımlar ile müşterilerin talep ve talimatlarının bulunduğu haller haricinde, müşterilerin bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Vakıfbank, müşteriye sunulacak hizmetin zorunlu bir aşaması olarak gerçekleştirilen veya müşterinin doğrudan talep ve talimatının bulunduğu üçüncü taraflarla bilgi paylaşımlarında, üçüncü tarafların bilgi güvenliğine ilişkin politika ve standartlarının en az kendi seviyesinde olmasını sağlamayı taahhüt eder.

Bu prensiplere ek olarak, gerçek kişi müşterilerin bilgileri ise, yalnızca müşterinin talep ettiği hizmeti yerine getirme amacına uygun olarak işlenmekte, müşterinin açık rızası bulunmamakta ise hizmet talebi kapsamının dışına çıkan pazarlama ve/veya ürün sunma gibi çalışmalara konu edilmemektedir. Vakıfbank, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi hallerinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörüldüğü şekilde ilgili müşterileri bu konuda bilgilendirecektir.

Gerçek kişi müşterilerin bilgilerinin VakıfBank tarafından nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntılı aydınlatma metnimize “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan, elektronik hizmet kanallarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi VakıfBank dışı bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. VakıfBank Gizlilik Politikası içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece VakıfBank elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, VakıfBank’ın sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir.

Buna bağlı olarak, elektronik hizmet kanallarımızda reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan T. Vakıflar Bankası T.A.O. sorumlu tutulamaz. VakıfBank elektronik hizmet kanallarını kullanan her müşterimiz, yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğini taahhüt etmiş sayılır.