Göstergeler

Sürdürülebilir büyümenin ve başarının çalışanlara yatırım yapmakla temelden ilişkili olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda en değerli paydaşımız olan çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

İş ortamında fırsat eşitliğini ve çeşitliliği önemsiyor dil, etnik köken, yaş, toplumsal cinsiyet, siyasi düşünce, inanç gibi konularda ayrım yapmıyor, çalışanlarımıza eşit fırsat ve haklar sunuyoruz. 2016 yılı itibarıyla istihdam ettiğimiz 15.615 çalışanın %52’sini kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Üst yönetim organlarındaki (müdür ve üstü seviye için) kadın çalışan oranı ise yaklaşık %30’dur.Yetenek Yönetimi

“Kendi yöneticisini yetiştiren banka olma” stratejimizle uyumlu bir kariyer politikası izleyerek, Banka içinden gelecek vaat eden ve kendini geliştiren çalışanlarımıza yükselme olanağı tanıyoruz. Çalışanlarımıza sağladığımız kariyer planlama ve unvanda yükselme süreçleri kapsamında, yeni sorumluluklarla beraber çalışanlarımızın yöneticilik ve liderlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunduk.

Çalışanlarımızın Aldığı Eğitimler

İnsan kaynakları politikamızda stratejik bir öneme sahip olan eğitimlerle çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusundaki gelişimlerini destekleyerek ve iş motivasyonlarını arttırarak iş tatmini yaratmayı hedefliyoruz.

“Eğitim İhtiyaç Analizi” doğrultusunda çalışanlarımızın ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlere ek olarak bu yıl çalışanlarımıza sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlarımıza “Sürdürülebilir Bankacılık ve Çevre ve Dünyamız İçin Ne Yapabiliriz?” başlıkları altında online eğitimler başlattık.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti


Çalışanlarımıza sağladığımız her düzeyde iletişime açık iş ortamı ile çalışanlarımızdan aldığımız geribildirim ve öneriler doğrultusunda, mevcut iş süreçlerini geliştirmeyi ve çalışma ortamındaki iş barışını sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakları

Çalışanlarımızın sendikal haklarını kullanmalarını önemsiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Gücümüzü oluşturan çalışanlarımızın, insana yakışır, sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamına sahip olmalarını önemsiyor bu konuda farkındalık yaratıyoruz.

Bu alandaki performansımıza Sürdürülebilirlik Raporlarımızdan erişebilirsiniz.