Hisse Senedi

ŞİRKET BİLGİLERİ
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
BIST İŞLEM KODU VAKBN
KURULUŞ TARİHİ 13.04.1954
ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) 3.905.622.490

HALKA ARZ

Halka arz, mevcut ortakların paylarının satılması yoluyla değil, sermaye artırımı yapılmak suretiyle oluşturulan yeni payların yurtiçi ve yurtdışında satılması suretiyle gerçekleştirilmiş, bu suretle hem Türk ekonomisine hem de bankaya 12 milyar doların üzerinde yeni kaynak sağlanmıştır.

Halka açıklık oranı %25’in üzerinde olan şirketler yurtdışında çeşitli endekslere dâhil olduğundan Bankamız halka arzının %25’in üzerinde olması düşünülerek halka arz modeli oluşturulmuş, böylece Banka’nın uluslararası alanda da tanınırlığına önemli katkı sağlanmıştır.

Halka arz sonrasında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamızdaki payı %58,45 VakıfBank Emekli Sandığı’nın payı %16,1’e gerilemiş, halka açık bölüm ise Banka sermayesinin %25,18’ini oluşturmuştur.

HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI SERMAYE YAPISI
Hissedar Halka Arz Öncesi (%) Halka Arz Sonrası (%)
Vakıflar Genel Müdürlüğü 74,76 58,45
VakıfBank Emekli Sandığı 24,89 16,10
Diğer 0,35 0,27
Halka Açık - 25,18

HİSSE DEVRİ


11 Aralık 2019 tarihi itibariyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu olmak üzere toplam %58,51’lik VakıfBank hissesi 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.

Hisse Devri Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı

Hisse Devri Öncesi (%) Hisse Devri Sonrası (%)
A T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 43.00 A T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı 43.00
A T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 15.45 A T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı 15.51
B Diğer Mülhak Vakıflar 0.11 B Diğer Mülhak Vakıflar 0.11
B Diğer Mazbut Vakıflar* 0.06 C Vakıfbank Mem. Ve Hizm. Em. Ve Sağ. Yard. San. Vakfı 16.10
C Vakıfbank Mem. Ve Hizm. Em. Ve Sağ. Yard. San. Vakfı 16.10 C Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler 0.06
C Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler 0.06 D Halka Açık 25.22
D Halka Açık 25.22
Toplam 100.00 Toplam 100.00
* T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen vakıflardır.