Hisse Senedi

ŞİRKET BİLGİLERİ
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
BIST İŞLEM KODU VAKBN
KURULUŞ TARİHİ 13.04.1954
ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) 3.905.622.490

Halka Arz

Bankamız ilk defa Kasım 2005 tarihinde halka arz edilmiş olup, sermayesinin %25.18’i borsada işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz, mevcut ortakların paylarının satılması yoluyla değil, sermaye artırımı yapılmak suretiyle oluşturulan yeni payların yurtiçi ve yurtdışında satılması suretiyle gerçekleştirilmiş, bu suretle hem Türk ekonomisine hem de bankaya 12 milyar doların üzerinde yeni kaynak sağlanmıştır.

Halka açıklık oranı %25’in üzerinde olan şirketler yurtdışında çeşitli endekslere dâhil olduğundan Bankamız halka arzının %25’in üzerinde olması düşünülerek halka arz modeli oluşturulmuş, böylece Banka’nın uluslararası alanda da tanınırlığına önemli katkı sağlanmıştır.

Halka arz sonrasında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamızdaki payı %58,45 VakıfBank Emekli Sandığı’nın payı %16,1’e gerilemiş, halka açık bölüm ise Banka sermayesinin %25,18’ini oluşturmuştur.

Hisse Devri

11 Aralık 2019 tarihi itibariyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu olmak üzere toplam %58,51’lik VakıfBank hissesi 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.

Sermaye Artırımı

11 Mayıs 2020 tarihli Banka Yönetim Kurulu Kararıyla, Banka kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Banka’nın 2.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına karar verilmiştir.

15 Mayıs 2020 tarihinde Banka tarafından yayınlanan özel durum açıklamasında, ihraç edilecek payların satış fiyatının 1 TL nominal değerli pay için 4.98 TL olarak belirlendiği, sermaye artırımı sonucunda ödenmiş sermayenin ise 2,500,000 TL'den 3,905,622 TL'ye çıkarılacağı duyurulmuştur.

Banka tarafından ihraç edilen 1,405,622 TL nominal değerdeki paylar, 1 TL nominal değerli pay için 4.98 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 7,000,000 TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 20 Mayıs 2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmış ve sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır Bankamız güncel ortaklık yapısı için lütfen tıklayınız.