İhracat Faktoringi

Vadeli ve mal mukabili ihracat yapan firmalar için uygun olan bu ürün, ihracatçının alacaklarının takip ve tahsilinin “factor” tarafından yapıldığı durumda söz konusu olur. Firmalara, faktoring’in avantajlarını kullanarak yeni müşteri kazanma, değişen rekabet koşullarına uyum sağlama, finansman hizmeti ile vadeli alacakları nakde çevirebilme olanağı sağlar.

Borçlu firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, tanınan limitler çerçevesinde alacağı garanti edilir. Garantinin geçerli olabilmesi için öncelikle gönderilen malın ayıplı olmaması, varsa alıcı ve satıcı arasında yapılan satış sözleşmesinin koşullarına uyulması, limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.