İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Ana Sözleşme’mizin 43. ve 48. maddeleri gereğince A, B ve C grubu ortaklarımıza Yönetim Kurulu’na aday gösterme, A ve C grubu ortaklarımıza ise Denetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.