IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın, Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulayacağı yatırımlara ilişkin hibe desteği sağlamaktadır. Sağlanan hibe desteğine, bankamız da aracılık etmektedir. 

IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredileri ve Kredi Niyet Mektubu konusunda şubelerimize bekliyoruz.


Hemen Başvur

Sizin İçin Seçtiklerimiz