İŞTİRAKLER

Banka, operasyonlarını yurt içi-yurt dışı şubeleri ile 10 bağlı ortaklığı ve 15 iştiraki aracılığıyla sürdürmektedir. Bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dördü bankacılık, yedisi diğer mali iştirakler olmak üzere 11'i finans sektöründe; biri enerji, ikisi turizm, biri imalat, 10'u diğer ticari işletmeler sektöründe olmak üzere 14'ü finans sektörü dışında yer almaktadır. VakıfBank’ın finansal ve finansal olmayan iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının listesi aşağıdadır:

FİNANSAL İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

VakıfBank International AG

VakıfBank International AG, yurt dışı faaliyetleri artırmak hedefiyle ve dışa açılma politikaları doğrultusunda 1999 yılında kurulmuştur. Şirket’in 100 milyon EUR olan sermayesinde VakıfBank’ın %100 oranında payı bulunmaktadır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

1982 yılında Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olan Bankaya 1989 yılında iştirak edilmiştir. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’nin 70 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %15 oranında payı bulunmaktadır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

1950 yılında kurulan Banka, orta ve büyük ölçekli yatırım projelerine uzun vadeli kaynak sağlamakta, yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunmakta ve kurumsal finansman hizmetleri yapmaktadır. Banka’nın 2.800 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank %8.38 oranında paya sahiptir.

 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Takas ve saklama hizmetleri ile yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunan Banka’nın 600 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %4,37 oranında payı bulunmaktadır.


Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Her türlü leasing işlemleri yapmak amacıyla 1988 yılında kurulan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 250 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %58,71 oranında payı bulunmaktadır.

 
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1991 yılında halka açık olarak kurulan Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. küçük ve bireysel yatırımcıların tasarruflarını borsada değerlendirmekte, menkul kıymet alım-satımı yapmaktadır. Şirket’in 30 milyon TL tutarındaki sermayesinde VakıfBank’ın %17,37 oranında payı bulunmaktadır.

 
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. VakıfBank’ın öncülüğünde ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak 250 bin TL çıkarılmış sermaye ile kurulmuştur. Gayrimenkulden ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından ortaklık portföyü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde değişiklik yapmak amacıyla kurulan Şirket’in 1.000 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %48,95 oranında payı bulunmaktadır.

 
Vakıf Faktoring A.Ş.

1998 yılında, yurt içi ve yurt dışı her türlü ticari işleme yönelik faktoring hizmeti vermek amacıyla kurulan Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 350 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %78,39 oranında payı bulunmaktadır.

 
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık faaliyetleri yanında sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının ihracı, menkul kıymetler borsasında üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği yapmak üzere yatırımcılara hizmet vermek amacıyla 1996 yılında kurulan Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 150 milyon TL sermayesinde VakıfBank’ın %99,25 oranında payı bulunmaktadır.

 
Kredi Garanti Fonu A.Ş.

1991 yılında KOBİ, çiftçi, esnaf ve sanatkârlar ile serbest meslek mensupları lehine her türlü kredi için kredi kefaleti vermek amacıyla kurulan Şirkete VakıfBank 2009 yılında iştirak etmiştir. Şirketin 513,1 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın 1.49 oranında payı bulunmaktadır.

 
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.

SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut ve varlık finansmanı kapsamında, türleri ve nitelikleri SPK tarafından belirlenen varlıkların devralınması, devredilmesi, devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak alınması ile bu varlıklar karşılığında sermaye piyasası aracı ihracı ve SPK tarafından uygun görülen diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirketin 50 milyon TL sermayesinde VakıfBank’ın %8,33 oranında payı bulunmaktadır.

FİNANSAL OLMAYAN İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.

Banka kartları, kredi kartları, POSlar, üye işyerleri, ödeme sistemlerine ilişkin her türlü operasyonel faaliyetin yapılması, alt yapının oluşturulması, teknik destek sağlanması ve bu amaçlara aykırı olmamak üzere sair faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ’nin çıkarılmış 21 milyon TL sermayesinde (Ödenmiş Sermaye: 5.250.000 TL) VakıfBank’ın %20 oranında payı bulunmaktadır.

 
Taksim Otelcilik A.Ş.

Taksim Otelcilik A.Ş. 1966 yılında, turistik otel, motel ve tesisler inşa etmek veya ettirmek ve işletmek üzere kurulmuştur. Şirket’in 350 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %51 oranında payı bulunmaktadır.

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Her türlü gayrimenkulün ekspertiz ve değerleme işlemini yapmak üzere, 1995 yılında kurulan Şirket’in 30 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %97,14 oranında payı bulunmaktadır.

Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.

VakıfBank öncülüğünde, elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretmek için tesisler kurmak ve bunları işletmek amacıyla kurulan Şirket’in 85 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %65,50 oranında payı bulunmaktadır.

Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Personel temini yolu ile firmalara destek hizmeti verilmesi faaliyetinde bulunan Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30,2 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %86,97 oranında payı bulunmaktadır.

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Her nevi füze, roket, roketatar ve roket yakıtı ile bunların motorlarını imal etmek, üretim ve satışını yapmak üzere faaliyet gösteren Şirket’in 147 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %9,93 oranında payı bulunmaktadır.

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.

Kartlı ödeme sistemleri, takas ve provizyon işlemlerinde bulunmak üzere, 1990 yılında kurulan Şirket’in 177.492.990 TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %4,75 oranında payı bulunmaktadır

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

Kredi bilgilerinin alışverişini sağlamak amacıyla, 1995 yılında kurulan Şirket’in 7,4 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %9,09 oranında payı bulunmaktadır.

İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.

Turistik otel ve ticaret merkezi yaptırarak işletmek veya işlettirmek amacıyla kurulan Şirket’in 120 bin TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %5 oranında payı bulunmaktadır.

Güçbirliği Holding A.Ş.

1995 yılında zirai, ticari vb. işletmelere iştirak etmek amacıyla kurulan Şirket’in 30 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %0,07 oranında payı bulunmaktadır.

Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd.

1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan 500.000 ABD doları sermayeli Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd.’de VakıfBank’ın 415.000 ABD doları (%83) tutarında payı bulunmaktadır. Şirket tasfiye sürecindedir.

 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.

5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ’nin 50 milyon TL sermayesinde VakıfBank’ın %3 oranında payı bulunmaktadır.

Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Dağıtım Kanallarına yönelik ATM bakım-onarım, saha, güvenlik, yazılım-sertifikasyon vb. hizmetleri sunmak amacıyla, 1998 yılında hizmet vermeye başlayan Şirkete Şubat 2020 itibarıyla ortak olunmuştur. Şirketin 145 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %33,33 oranında payı bulunmaktadır.

 
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.

Bankalar, Finans Kurumları, Sigorta Şirketleri, Kamu Kurumları, Kurumsal Sınai ve Ticari Şirketleri, KOBİ’ler, yerel idareler, tahvil ve yapılandırılmış finansman alanındaki ihraç ve projeler alanlarında geçerli olacak potansiyel rating gruplarını, kurumsal yönetim hizmetlerini derecelendiren ve bir uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Şirkete Ocak 2020 itibarıyla ortak olunmuştur. Şirketin 1 milyon TL olan sermayesinde VakıfBank’ın %2,86 oranında payı bulunmaktadır.