İthalat/İhracat Ödeme Türleri

Peşin Ödeme

Alıcının/ithalatçının mal bedelini, malların sevkiyatından önce satıcıya/ihracatçıya ödediği bir ödeme şeklidir. Satıcı, mal bedelini aldıktan sonra malları gönderir. Alıcı için risklidir. Alıcının, satıcıya her bakımdan güven duyması halinde ve peşin ödemede indirim olanağının olması halinde başvurulan bir yöntemdir.

Mal Mukabili Ödeme

Satıcı/ihracatçı tarafından sevk edilen malların alıcı/ithalatçı tarafından gümrüklerden çekilmesinden sonra, mal bedelini satıcıya gönderdiği bir ödeme şeklidir. Satıcı için risklidir.

Vesaik Mukabili

Satıcı tarafından sevk edilen malların, alıcı tarafından gümrüklerden çekilebilmesi için bu malları temsil eden belgelerin (Fatura, konşimento, sigorta poliçesi, analiz sertifikası, menşe şahadetnamesi vb. gibi) muhabir bankalar üzerinden alıcının bankası aracılığıyla, mal bedelinin ödenmesi kaydıyla alıcıya teslim edildiği bir ödeme şeklidir.

Kabul Kredili Ödeme

Satıcı tarafından sevk edilen malların, alıcı tarafından gümrüklerden çekilebilmesi için bu malları temsil eden belgelerle birlikte gönderilen poliçe ve bu poliçe üzerinde belirtilen tarihte, mal bedelinin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi ve/veya alıcının bankasınca aval verilmesi şartını içeren bir ödeme şeklidir.

Malları temsil eden belgeler, alıcı tarafından poliçenin kabulünden ve/veya alıcının bankasınca aval verilmesinden sonra alıcıya teslim edilir. Kabul kredili akreditifli, kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili şeklinde yapılabilir. Alıcıya vadeli mal alma imkânı tanır.

Akreditif

Şartlı bir ödeme garantisidir. Buradaki şart alıcının/ithalatçı talimatı ile malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren, şart koşulmuş malı temsil eden belgelerin(vesaikin) , satıcı/ihracatçı tarafından düzenlenmesidir. Garanti ise düzenlenen bu belgelerin belirlenen süre içerisinde bankaya ibrazı kaydıyla satıcıya ödeme yapılacağına dair bir banka yükümlülüğüdür. Aksi takdirde banka tarafından ödeme yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.