Katılım Fonları

Faize duyarlı olan ve yatırımlarını altın, altına dayalı diğer sermaye piyasası araçları veya kira sertifikalarında değerlendirmek isteyen müşterilerimiz yatırımlarını katılım fonlarına yapabilir.

Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu (10.Fon)
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Risk ve Getiri Seviyesi 6 (Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.)
Satım Saatleri 09:00-13:30 (Aynı gün valörlü)
13:30-17:45 (İleri valörlü)
Satım Gerçekleşme Zamanı* Aynı gün valörlü ise T+1
İleri valörlü ise T+2
Satım Gerçekleşme Fiyatı* 09:00-13:30 arasında yapılan satımlar T+1fiyatı ile

13:30-17:45 arasında yapılan satımlar T+2fiyatı ile
Alım Saatleri 09:00-13:30 (Aynı gün valörlü)
13:30-17:45 (İleri valörlü)
Alım Gerçekleşme Zamanı* Aynı gün valörlü ise T+1
İleri valörlü ise T+2
Alım Gerçekleşme Fiyatı* 09:00-13:30 arasında yapılan alımlar T+1 fiyatı ile
13:30-17:45 arasında yapılan alımlar T+2 fiyatı ile
Minumum işlem adedi 500
Fon Fiyatı ve Getirisi

https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/GunlukFinans.htm

Alım Satım Kanalları Tüm Şubelerimiz, Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık aracılığıyla TEFAS Platformu üzerinden

Fon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

*T : İşlem günü , T+1 : İşlem gününden sonraki ilk iş günü, T+2: İşlem gününden sonraki ikinci iş günü ,T+3: işlem gününden sonraki üçüncü iş günü , T+4: işlem gününden sonraki dördüncü iş günü

Vakıf Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu (12.Fon)
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Risk ve Getiri Seviyesi 2 (Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.)
Satım Saatleri 09:00-13:30 (Aynı gün valörlü)
13:30-17:45 (İleri valörlü)
Satım Gerçekleşme Zamanı* Aynı gün valörlü ise T+1
İleri valörlü ise T+2
Satım Gerçekleşme Fiyatı* 09:00-13:30 arasında yapılan satımlar T+1 fiyatı ile
13:30-17:45 arasında yapılan satımlar T+2 fiyatı ile
Alım Saatleri 09:00-13:30 (Aynı gün valörlü)
13:30-17:45 (İleri valörlü)
Alım Gerçekleşme Zamanı* Aynı gün valörlü ise T+1
İleri valörlü ise T+2
Alım Gerçekleşme Fiyatı* 09:00-13:30 arasında yapılan alımlar T+1 fiyatı ile
13:30-17:45 arasında yapılan alımlar T+2 fiyatı ile
Minumum işlem adedi 100
Fon Fiyatı ve Getirisi

https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/GunlukFinans.htm

Alım Satım Kanalları Tüm Şubelerimiz, Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık aracılığıyla TEFAS Platformu üzerinden

Fon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

*T : İşlem günü , T+1 : İşlem gününden sonraki ilk iş günü, T+2: İşlem gününden sonraki ikinci iş günü ,T+3: işlem gününden sonraki üçüncü iş günü , T+4: işlem gününden sonraki dördüncü iş günü

Sizin İçin Seçtiklerimiz