Kentsel Dönüşüm Kredisi

Tüm Kampanyalar

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamındaki kredilerdir.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

  • Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
  • Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
  • Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 200.000.-TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 200.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.000.000.-TL olabilecektir.

4) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık % 4 (aylık % 0,33), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için % 4,5 (aylık % 0,37), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için % 5 (aylık % 0,41) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık % 3 (aylık % 0,25), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için % 3,5 (aylık % 0,29), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için % 4 (aylık % 0,33) oranında olacaktır.

5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

6) Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

Faiz Oranı Tablosu

KREDİ TÜRÜ VADE (AY) FAİZ ORANI (AYLIK) DEVLET FAİZ DESTEĞİ (AYLIK) KREDİ TAHSİS ÜCRETİ EKSPERTİZ ÜCRETİ
A SINIFI VERİMLİLİK B SINIFI VERİMLİLİK STANDART
Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi 03-120 % 1,37 % 0,41 % 0,37 % 0,33 Kredi Tutarı Üzerinden
% 0,5
Yok

   Yıllık Faiz Oranı İçin Tıklayınız

Faiz Oranı Tablosu

KREDİ TÜRÜ VADE (AY) FAİZ ORANI (AYLIK) DEVLET FAİZ DESTEĞİ (AYLIK) KREDİ TAHSİS ÜCRETİ EKSPERTİZ ÜCRETİ
A SINIFI VERİMLİLİK B SINIFI VERİMLİLİK STANDART
Kentsel Dönüşüm Bitmiş Konut Kredisi 03-120 % 1,37
% 0,41 % 0,37 % 0,33 Kredi Tutarı Üzerinden
% 0,5
1.100 TL

   Yıllık Faiz Oranı İçin Tıklayınız

Aylık Müşteri Maliyetleri

KREDİ TÜRÜ MÜŞTERİ MALİYETİ (AYLIK)
A SINIFI VERİMLİLİK B SINIFI VERİMLİLİK STANDART
Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi % 0,96 % 1,00 % 1,04
Kentsel Dönüşüm Bitmiş Konut Kredisi % 0,96 % 1,00 % 1,04