Kilometre Taşları

Geçmişten bu yana sürdürülebilirlik için çalışıyoruz. Bu uzun yolculukta her yıl gelişim kaydediyoruz.

2018-2019

 • Entegre düşüncenin yaygınlaşmasına yönelik farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüten  Entegre Raporlama Türkiye Ağı’na (ERTA) üye olduk ve ERTA Yürütme Kurulu’na seçildik 
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (Global Compact – UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (UN WEPs) imzacısı olduk
 • Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yapılan kredi anlaşması kapsamında Ticari, KOBİ ve Tarım kredileri kullandırım süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi yapmak üzere çalışmalara başladık
 • Bilim Temelli Hedef Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) karbon emisyonu azaltım taahhüdünde bulunan ilk kamu bankası olduk

2017

 • ISO:9001-2015 Kalite Yönetim ve ISO:14001- 2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini alarak yönetim sistemlerimizi uluslararası standartlara uygun hale getirdik
 • Sorumlu yatırımcıların takip ettiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer aldık
 • Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredi Programı kapsamında ilk ESCO kredisini kullandırdık
 • Kredi Politikası’na Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ile Sürdürülebilirlik başlıklarını ekledik

2016

 • İlk sürdürülebilirlik raporunu yayımladık
 • AA1000SE kapsamında ilk paydaş analizini gerçekleştirdik
 • CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında skorumuz B’ye yükseldi
 • Tarım üreticilerine özel TarımKart uygulamasını başlattık
 • VakıfBank Innovation Transformation (VIT) Programı’nı tamamladık
 • Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Enerji Finansmanında Lider Banka Ödülü’nü aldık
 • Karbon salımını azaltmaya yönelik hedefler belirleyerek üst yönetim ile paylaştık

2015

 • Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project - CDP) yanıt verdik

2014

 • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem görmeye başladık