Kilometre Taşları

 • 2021’de Banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini gerçekleştirdik.
 • 2021’de İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’nün (Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) destekçileri arasında yer almıştır.
 • 2020’de mevduat bankalarınca ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini tamamladık.
 • 2020’de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını da alarak Entegre Yönetim Sistemi’ni (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001) Türkiye’de kuran ilk banka olmayı başardık.
 • 2020 yılında, satın aldığımız temiz enerji kaynaklarından üretilen 55.000 Doğrulanmış Karbon Birimi ile 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarımızdan daha fazlasını dengeleyerek Karbon Negatif bir kuruluş olduk ve bu konuda öncü bir adım attık.
 • 2020 yılında, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (IIRC) ile uyumlu olarak ilk Entegre Faaliyet Raporumuzu yayımladık. Böylece, bu raporu yayımlayan Türkiye'nin ilk kamu bankalarından biri olmanın yanı sıra dünyadaki birkaç kamu bankası arasında da yerimizi aldık.
 • 2020 yılında, cinsiyet eşitliğine yaklaşımımızı göstermek için ilk kez yanıt verdiğimiz Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (Bloomberg GEI) seçilen Türkiye'den 2 bankadan biri olduk.
 • 2019 yılında, kurum içi etik farkındalığını arttırmak amacıyla Etik Komisyonu’nu kurduk.
 • 2019 yılında, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) sağladığımız fon kapsamında kredi tahsis süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetim sisteminin kurulması için çalışmalara başladık.
 • 2019 yılında, 2018 Sürdürülebilirlik Raporumuz Mercomm tarafından Galaxy Awards'ta Gümüş Ödüle layık görüldü.
 • 2019 yılında, 37 yenilenebilir enerji projesine 1,3 milyar TL'nin üzerinde finansal destek sağladık.
 • 2019 yılında, Sıfır Atık kapsamında tüm şubelerimizin sistematik kayıtlarını tamamladık.
 • 2019 yılında, Çağrı Merkezimiz ile hizmet kalitesini ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Standart Sertifikası’nı almayı başardık.
 • 2019 yılında, dijital dönüşümün ilk adımı olarak, şube içi işlem süreçlerini basitleştirmek için pilot şubemizde yeni konsepti uygulamaya başladık.
 • 2019 yılında, çiftçilerin teknik bilgilerini artırmak, tarımsal üretimde maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve tarımda sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için “VakıfBank Çiftçi Akademisi”ni kurduk.
 • 2019 yılında, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap vermek, işlem hızlarını artırmak ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla dijital dönüşümü tüm süreçlerimize entegre etmek için Ar-Ge Merkezimizi devreye aldık.
 • 2019 yılında, sürdürülebilir bankacılık kimliğimizi küresel platformlarda daha da güçlendirmek için Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi anketine gönüllü olarak katıldık.
 • 2019 yılında, stratejimizi BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirmek için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzaladık.
 • 2019 yılında, Türkiye'de BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (BM WEPs) imzalayan ilk kamu kurumu olduk.
 • 2019 yılında, Türkiye'de Bilim Temelli Hedef Girişimi'ne karbon emisyonu azaltımı yapan ilk kamu bankası olduk.
 • 2018 yılında, çalışanlara yasal gerekliliklerin ötesinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye'den ilk banka olduk.
 • 2017 yılında, Kredi Politikasına Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Sürdürülebilirlik başlıklarını ekledik.
 • 2017 yılında, Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredi Programı kapsamındaki ilk Enerji Hizmet Şirketi (ESCO) fonunu genişlettik.
 • 2017 yılından bu yana lokasyonlarımıza kademeli olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmaya devam ettik. Şu anda sertifikalı lokasyon sayımız 522 + 1’e (Genel Müdürlük) ulaştı.
 • 2017 yılında, müşteri ve kalite odaklı büyüme stratejimiz kapsamında ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulumunu tamamladık.
 • 2017'den bu yana, FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde yer alıyor, böylece sürdürülebilir bankacılık kimliğimizi uluslararası platformlara taşıyoruz.
 • 2016 yılında, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TurSEFF) Enerji Finansmanı kategorisinde Lider Banka ödülünü aldık.
 • 2016 yılında, ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık.
 • 2015 yılından bu yana iklim değişikliği stratejimizi, risklerimizi ve performansımızı Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) bildiriyoruz. 2019 yılında, performans puanımızı CDP'de B seviyesinde tuttuk ve Türkiye'den en yüksek notu alan katılımcı bankalardan biri olduk.
 • 2014 yılında, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne tek kamu bankası olarak seçildik ve o günden bu yana bu endeksteki güçlü konumumuzu korumaya devam ediyoruz.