Kredi Başvurusu Evrakları

KOBİ'lere özel seçenekler sunan kredilerimizden yararlanmak için, aşağıdaki evraklarla en yakın şubemizdeki "KOBİDOST"lara başvuruda bulunabilirsiniz.

Şirketinize hesap açtırmak için gerekli belgeler

 • Yeni alınmış Ticaret Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
 • Ana sözleşme
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Vergi levhası
 • Noter onaylı İmza Sirküleri / Beyannamesi
 • Kimlik fotokopileri
 • Adi ortaklık sözleşmesi (Adi ortaklıklarda geçerlidir.)

Kredi talebi için tüzel firmalardan istenen gerekli belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Yeni alınmış Oda Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi 
 • Ana sözleşme
 • Hazirun cetveli (Anonim şirketler için)
 • Vergi levhası
 • Firmayı temsile yetkili kişilerin Noter onaylı imza sirküleri
 • Firma ortaklarının (temsile yetkili kişiler dahil) nüfus cüzdan örnekleri
 • İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
 • Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopileri)
 • Bilanço esasına göre çalışan firmalar için; son 3 yıllık onaylı bilanço - gelir tablosu
 • Cari yıl ve son tam yıl detay mizan
 • Cari yıl geçici vergi beyannameleri

Şahıs Firmalarının Kredi talebinde gerekli belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Yeni alınmış Oda Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
 • Ana sözleşme
 • Vergi levhası
 • Noter onaylı imza sirküleri/Beyannamesi
 • Kimlik fotokopileri
 • İkametgah belgesi veya ikametgah yerine geçecek belgeler
 • İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
 • Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopileri)
 • İşletme defterine tabi firmalar için; son 3 yıllık onaylı işletme hesabı özeti (bilanço – gelir tablosu). Bilanço esasına tabi firmalar için; son 3 yıla ve ara döneme ait bilanço ve gelir tablosu
 • Cari yıl ve son tam yıl detay mizan
 • Cari yıl geçici vergi beyannameleri

* Yapılacak işlem türüne göre şube tarafından ek bilgi ve belge talep edilebilir.