Maddi ve Sosyal Haklar

Ücretlendirme Sistemi

Bankamıza yeni alınacak personelin ücretleri, günün şartları ve sektör ücretleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, mevcut personelimizin ücretleri ve tazminatları Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun olarak belirlenmektedir.

Ücret Dışı Olanaklar

İkramiye 

Personelimize (ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödenmek üzere) aylık ücret tutarında, yılda dört ikramiye verilir.
 

Performans primi 

VakıfBank personeline altı ayda bir, performansına göre performans primi ödenir.
 

Temettü 

Çalışanlara, VakıfBank Kuruluş Yasası ve Ana Sözleşmesi hükümlerine göre her yıl kârından Genel Kurulca belirlenecek oranda (maksimum 3 maaş) temettü ödenir.
 

Çeşitli tazminat ve yardımlar 

Banka personeline, unvanı ve yürütmekte olduğu görevle ilişkili olarak çeşitli tazminat ve yardım ödemesi yapılır.
 

Kredi olanağı 

Bankamız çalışanlarına Bankacılık Kanunu’nda belirtilen limitler dahilinde, düşük faizli kredi kullandırılır.

İzinler

Çalışanlarımıza, bankamız Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izni kullandırılır.

 

Tatil olanağı 

VakıfBank personeli ve ailesinin, haziran-eylül ayları içerisinde Ayvalık Dinlenme Kampımızda tatil yapma imkanı bulunmaktadır.

Sağlık Olanağı

Sağlık hizmeti, VakıfBank Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı adı altında kurulan özel sandıkça yapılmakta olup tüm çalışanlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları yakınları, bu hizmetlerden faydalanmaktadır.

Yurdumuzun her yerinde, bankamız Emekli Sandığı’nın anlaşmalı olduğu doktor, hastane ve tahlil merkezleri vardır. Muhtelif şehirlerde, sağlık donanımlarına sahip kliniklerimiz bulunmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar dışında kalan sağlık teşkilatlarından da belirli limitler dahilinde yararlanılabilmektedir.

Başarının Değerlendirilmesi

Takdirname ve ödül

Görevlerinde olağanüstü çaba ve başarı gösteren, örnek olacak şekilde müşterilere iyi davranan, banka gelirlerini önemli ölçülerde artıracak veya masraflarda önemli tasarruflar sağlayacak yeni önerilerde bulunan personele, üstlerinin teklifi ile doğrudan doğruya Genel Müdür tarafından takdirname verilir. Ayrıca başarı ve çabaları ölçüsünde 3 maaşa kadar ödül verilir.

Bankamızda 15 hizmet yılını tamamlamış personelimize "10 gr Altın", 20 hizmet yılını tamamlamış personelimize "50 gr Altın” sürekli çalışmayı özendirici ödül olarak verilmektedir