MASAK Uyum Politikası

Bankanın suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacına yönelik politikası, uluslararası sözleşme ve girişimlere, ulusal kanun hükümlerine ve özellikle Bankanın taşıdığı itibar ve güvenin korunmasına yönelik kararlılığına dayanmaktadır.