Öncelikli Konular

Öncelikli sürdürülebilirlik konularımız, çalışmalarımızı odaklayacağımız ve performansımızı paydaşlarımızla şeffafça paylaşacağımız alanları ifade ediyor. Uluslararası AA1000 Paydaş Katılımı Standardı’na uygun olarak gerçekleştirdiğimiz paydaş analizi ile paydaş ekosistemimizden aldığımız görüşleri sektöre yön veren küresel trendlerle değerlendirdik. Aynı zamanda üst düzey yönetici görüşmeleri gerçekleştirdik ve Banka stratejisini esas aldık. Bu kapsamlı çalışmayla hem banka için hem de paydaşlar için değer yaratacak sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik.

Performansımızı odaklayarak gelişim taahhüdü verdiğimiz öncelikli sürdürülebilirlik konularımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına da doğrudan katkı sağlıyor.